Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Komunikacji Społecznej

Przyznawanie nagród sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Przyznawanie nagród sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Referat Dialogu Społecznego


Do kogo adresowana jest procedura:

Nagrody przyznawane są zawodnikom i trenerom – mieszkańcom miasta, reprezentującym zawierciańskie kluby sportowe.

Prezydent Miasta może przyznać nagrodę zawodnikowi lub trenerowi – mieszkańcowi Zawiercia, reprezentującemu barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę poza gminą, w przypadku gdy na terenie gminy nie funkcjonuje klub w uprawianej przez zawodnika dyscyplinie lub zawodnik gra w wyższej lidze.

O nagrodę Prezydenta Miasta może wnioskować osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych – dyscypliny indywidualne lub klub sportowy, instytucja i organizacja społeczna statutowo działająca w sferze kultury fizycznej - dyscypliny zespołowe i indywidualne.


Forma załatwienia sprawy:

Przyznanie nagrody dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym  współzawodnictwie sportowym.
    

Wymagane dokumenty (załączniki):

•    Prawidłowo wypełniony wniosek (na załączonym formularzu) wraz z wymaganymi załącznikami.
W przypadku dyscyplin zespołowych wysokość nagród dla poszczególnych zawodników jest przyznawana zgodnie z ich zaangażowaniem i wkładem pracy w odniesiony sukces. Wysokość nagród dla poszczególnych zawodników proponuje wnioskodawca.
•    Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodników oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
•    Inne dokumenty i informacje niezbędne do uzasadnienia wniosku o przyznanie nagród.
•    Oświadczenie i dane osobowe ubiegającego się o przyznanie nagrody.


Opłaty:
Brak


Termin załatwienia sprawy:

- Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2, hol parter, w terminie do 15 czerwca każdego roku za sezon poprzedni, czyli od 16 czerwca roku poprzedniego do 15 czerwca danej edycji przyznawania nagród.
- Nagroda jest jednorazową gratyfikacją.
- Informacje o przyznaniu nagrody - beneficjent powiadamiany jest pisemnie


Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Urząd Miejski w Zawierciu – Referat Dialogu Społecznego (Pokój 204)
Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu Miejskiego w Zawierciu (parter)


Telefon, e-mail:

tel. 32 494 12 61; 32 67 243 31, centrala 32 49 41 265 wew. 145;
e-mail: promocja@zawiercie.eu

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn.zm.),       
- Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
- Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIV/330/13 zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr LIX/541/18 z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym  współzawodnictwie sportowym


Tryb odwołania:

Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.


Informacje o zastosowaniu:

Formularz wniosku o przyznanie nagrody określony zostanie w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
Zasady przyznawania nagród sportowych i ich wysokość określa regulamin szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym  współzawodnictwie sportowym.


Uwagi:

- Wnioski o przyznanie nagrody kwalifikuje Komisja Opiniująca powołana przez Prezydenta Miasta Zawiercie.
- O decyzjach Prezydenta Miasta beneficjent powiadamiany jest pisemnie.
- Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.