Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA PO ROZWODZIE O POWROCIE MAŁŻONKA DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA PO ROZWODZIE O POWROCIE MAŁŻONKA DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy  ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Naniesienie wzmianki o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa do aktu małżeństwa
  2. Aktualizacja bazy PESEL

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Zawierciu, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego                  w Katowicach, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

1.W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.)

 

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.