Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Promocja oferty inwest.

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Promocja oferty inwest.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Nazwa projektu:
„Promocja oferty inwestycyjnej Gminy Zawiercie”

Nr projektu: WND-RPSL.01.01.02-00-028/11-02
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość.
Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna.


Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013. 

 

Projekt polega na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjnę miasta. Rzeczowa realizacja projektu składa się z dwóch komponentów. Komponent 1 - udział w targach inwestycyjnych oraz Europejskim Forum Gospodarczym, wraz z wykonaniem niezbędnych materiałów promocyjnych oraz Komponent 2 - kampania promocyjna, w tym Dni Otwarte Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu.

Projekt jest współfinansowany ze źródeł EFRR (RPO WSL 2007-2013) w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 816 849,98 PLN przy koszcie całkowitym 960 999,98 PLN
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna