Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Archiwum NGO

Projekt - To jest Twoja decyzja

Projekt - To jest Twoja decyzja

Szkolenie – Kompleksowa procedura konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”.

Miejscem szkolenia jest Szczyrk, gmina w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Podczas wyjazdu uczestnicy poznają w praktyce jak działają dane metody konsultacji społecznych oraz przejdą warsztaty z zakresu m.in.:
- uwarunkowań prawnych konsultacji,
- szczegółowych celów i zasad konsultacji,
- klimatu konsultacji społecznych,
- metod i narzędzi konsultacji społecznych,
- przygotowania konsultacji i ich przebiegu,
- raportu z przeprowadzonych konsultacji,
- projektów dokumentów regulujących procedury konsultacji,
- przykładów dobrych i złych praktyk.

Podczas wyjazdu uczestnicy opracują także wybrane uchwały, regulaminy, procedury konsultacji społecznych.
Szkolenie wyjazdowe poprowadzi trener, specjalista, z doświadczeniem w omawianej dziedzinie, pracownik jednostki samorządu terytorialnego, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji. Uczestnikom szkolenia zostanie zapewnione wyżywienie, nocleg, przejazd oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbędzie się w dniach 05 - 07 luty 2014 r., wyjazd 05.02.2014 r. o godz. 07:00 z parkingu Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku. Formularz dostępny jest także do pobrania w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu jak i w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Biuro ds. Komunikacji Społecznej,  ul. Piastowska 1 w Zawierciu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres niedzielska@cil.org.pl bądź i.wiklik@zawiercie.eu. Formularz można także wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14, 42-400 Zawiercie bądź faxem na numer 32/ 670 20 14, a także w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu wyjazdowym zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2014 r. Szkolenie przewidziane jest dla 15 osób.

Osoby zakwalifikowane proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, Regon, nr KRS organizacji oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

formularz zgłoszeniowy


Szkolenie: Konsultacje społeczne w praktyce

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu na szkolenie pt. „Konsultacje społeczne w praktyce” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”.

Tematyka szkolenia dotyczyła będzie zagadnień związanych z podstawami prawnymi prowadzenia konsultacji społecznych, ich przeprowadzaniem, korzyściami i barierami w prowadzeniu konsultacji.

W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego budowania prostych narzędzi badawczych, przeprowadzania konsultacji społecznych metodą warsztatową i metodą ankiet oraz wykorzystania i prezentacji wyników badania opinii publicznej konsultacji społecznych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. w godzinach 08:00-15:00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, ul. Leśna 2, sala sesyjna. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku. Formularz odstępny jest także do pobrania w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu jak i w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Biuro ds. Komunikacji Społecznej, ul. Piastowska 1 w Zawierciu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres niedzielska@cil.org.pl bądź i.wiklik@zawiercie.eu. Formularz można także wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14, 42-400 Zawiercie bądź faxem na numer 32/ 670 20 14, a także w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Rekrutacja trwa do 05 grudnia 2013 r. Szkolenie przewidziane jest dla 14 osób.

Osoby zakwalifikowane proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, Regon, nr KRS organizacji oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy


Informacja o projekcie

Centrum Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Gminą Zawiercie rozpoczęło realizację projektu pt. „To jest Twoja decyzja”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2013 – 28.02.2015 r. Celem realizowanego projektu jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz członków, wolontariuszy czy pracowników organizacji pozarządowych z terenu Zawiercia dotyczących stosowania konsultacji społecznych. Dotychczas konsultacje społeczne stosowane były jedynie w przypadkach aktów prawnych, do których zmuszały je wytyczne ustawy. Projekt ma celu zmianę dotychczasowego niekorzystnego stanu rzeczy w zakresie stosowania konsultacji społecznych oraz zaangażowania mieszkańców w takie formy partycypacji.

Działania w ramach projektu obejmują wsparcie dla uczestników, w tym szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, spotkania seminaryjne, doradztwo, a także wsparcie w zakresie wdrożenia 8 konsultacji poprzez działania motywacyjno-promocyjne (reklamy w lokalnej prasie), działania promocyjno-informacyjne (plakaty informacyjne), działania edukacyjno-informacyjne (biuletyn informacyjny), działania motywacyjno-informacyjne (spotkania z mieszkańcami) oraz badanie opinii publicznej.

Projekt przeznaczony jest dla osób poszukujących wsparcia i pomocy przy wdrażaniu konsultacji. Z projektu skorzystają pracownicy Urzędu Miasta w Zawierciu – 30 osób, w tym 20 osób zajmujących się przygotowywaniem konsultacji społecznych w Urzędzie Miasta w Zawierciu oraz organizacje pozarządowe z terenu miasta Zawiercie poprzez swoich członków, wolontariuszy i pracowników – 43 osoby. Adresatami pośrednimi są także mieszkańcy Zawiercia, którzy wezmą udział w debatach publicznych oraz badaniu opinii publicznej.

Regulamin wraz z dokumentami rekrutacyjnymi na stronie http://cil.org.pl/kategorie/to-jest-twoja-decyzja

Dodatkowe informacje tel. 32 670 20 14, w biurze projektu przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.