Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Prewencja i profilaktyka

Strona główna » Urząd Miejski » Straż Miejska » Prewencja i profilaktyka


GDZIE SZUKAĆ POMOCY


W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w zależności od rodzaju występującego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić:

 

Pogotowie Ratunkowe
(Państwowe Ratownictwo Medyczne)

- ratowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.


Państwowa Straż Pożarna

- ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego,
- ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną,
- ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną.


Policja

- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej,
- w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.


Straż Miejska
-  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
-  czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
-  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 


DZIAŁANIA PROFILAKTYKI I PORZĄDKU W MIEŚCIE


1 .Sprzątaj po swoim psie

 

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest przekazanie właścicielom i opiekunom psów informacji, że pies w mieście to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim obowiązek.
Każdy z nich musi pamiętać o szczepieniach. Ważne jest również trzymanie psa na smyczy w miejscach publicznych.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi

- Eliminowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe wewnątrz oraz wokół placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
- Eliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem,
- Wykrywanie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim przez osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną,


3. Przeciwdziałania zjawiskom chuligaństwa i wandalizmu

- Monitorowanie grup młodzieży gromadzących się w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych oraz ich najbliższej okolicy, jak również w pobliżu sklepów, parków oraz w innych miejscach publicznych,
- Przeciwdziałanie aktom wandalizmu, używania słów wulgarnych, zaczepiania przechodniów oraz innym drobnym wykroczeniom.

4.  Bezpieczeństwo mieszkańców

- Otoczenie szczególnym nadzorem, tych rejonów miasta Zawiercie, w których zjawiska niepożądane występują często bądź mogą wystąpić,
- Bieżąca aktualizacja miejsc zagrożonych i tworzenie na tej podstawie tzw. mapy zagrożeń,
- Pozyskiwanie informacji dotyczących występujących zagrożeń bezpośrednio od mieszkańców (np. zgłoszenia, kontakt osobisty z mieszkańcami, rozpoznanie i rozpytanie dokonywane przez strażników osiedlowych ),
- Dyslokacja patroli w zależności od intensywności występowania niepożądanych zjawisk (w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych ).

5. Osoby bezdomne

- Rozpoznanie i stała kontrola miejsc, w których gromadzą się osoby bezdomne,
- Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS-u oraz innymi instytucjami powołanymi do udzielania pomocy osobom bezdomnym),
- Przewożenie bezdomnych do noclegowni lub Izby Wytrzeźwień,
- Czuwanie nad ładem i porządkiem publicznym w miejscach gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych

6. Monitoring Miejski

Program „Bezpieczne Miasto Zawiercie” 2001 – 2006  Prezydenta Miasta Zawiercia oraz Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu to pierwszy dokument w którym postawiono i określono potrzebę budowy monitoringu wizyjnego dla miasta Zawiercia.

W maju 2005r. został ogłoszony przetarg na wykonanie pierwszego etapu monitoringu, który obejmował budowę 5 punktów kamerowych, oraz centrum monitoringu zlokalizowanego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Etap zakończono pod koniec 2005 roku.
Drugi etap to rozbudowa monitoringu o kolejne 4 punkty kamerowe który zakończono w 2006 roku.
Trzeci etap rozbudowy to kolejne 7 punktów kamerowych.
Wszystkie punkty kamerowe zostały wyposażone w szybkoobrotowe kamery z 23 krotnym zoomem optycznym.
W 2008 przystąpiono do modernizacji istniejącego monitoringu miejskiego oraz budowę, wyposażenie i połączenie siecią światłowodową Lokalnego Centrum Monitoringu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu z istniejącym stanowiskiem monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu. Zakupiony w 2005 roku system do obsługi kamer i rejestracji wizji umożliwiał podłączenie tylko 16 kamer w związku z powyższym zakupiono licencje rozszerzające system do 32 kamer. Ponadto zakupiono nowy serwer umożliwiający rejestrację materiału z 32 kamer z zachowaniem 30 dniowym okresem archiwizacji. Serwer został ustawiony w serwerowni Urzędu Miasta Zawiercie.  Rok 2010 to 7 nowych kamer stacjonarnych .   


7.Alkoholowe liczydło

Prowadzenie pojazdu wymaga przede wszystkim świetnej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ponieważ 90% informacji docierających do kierowcy to informacje wzrokowe. Te alkohol zaburza najszybciej.
Im więcej napojów alkoholowych spożywamy, tym bardziej rośnie poziom alkoholu w naszej krwi. Wielkość tego stężenia określa się w promilach. Ilość promili oznacza ilość gramów alkoholu w jednym litrze krwi. Zobacz symulację na ALKOHOLOWYM LICZYDEŁKU.

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna