Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Osiedle Warty

Strona główna » Dla mieszkańców » Sołectwa i osiedla » Osiedle Warty

Przewodniczący Osiedla:

Józef Pypno

Telefon kontaktowy:

698 197 361

Terenem działania osiedla jest obszar położony przy ulicach:

ASNYKA, BIAŁA, BUKOWA, CHRZANOWSKIEGO, CMENTARNA, GARDY, GRZYBOWA, KASZTANOWA, KROMOŁOWSKA od ulicy Okólnej do mostka na rzece Warcie przed skrzyżowaniem z ulicą Siewierską, LIPOWA, MAJAKOWSKIEGO, NORWIDA, OKÓLNA, ORZESZKOWEJ, PADEREWSKIEGO do linii wysokiego napięcia za Stawem Huldczyńskiego od nr 47 do nr 69 i od nr 28 do nr 112a, PRUSA, RĄCZKI, SMUTNA, SNOPKIEWICZÓWNY, SUROWA, SZPITALNA, WIOSNY LUDÓW

Zmiana Statutu Osiedla Warty

Statut Osiedla Warty

Mapa Osiedla

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna