Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Ogłoszenia - małe granty 2018

Strona główna » Urząd Miejski » NGO » Archiwum NGO » Ogłoszenia - małe granty 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Stowarzyszenie Jurajski Szadron Kawalerii Imienia Króla Jana III Sobieskiego - Wzmocnienie wizerunku Stowarzyszenia Jurajski Szwadron Kawalerii

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Wieczerza Wigilijna 12.12.2018 r.

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz ich rodzicom Z dobrego Serca - Wyjazd Integracyjny do Ziemi Świętej - Jerozolima

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Stowarzyszenie Pro Musica - Nagrywamy u siebie czyli warsztaty nagłośnienia i oświetlenia w sali prób

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach oddział w Zawierciu - Ochrona populacji pszczoły miodnej w ekosystemie

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Zawierciu - Biała Laska 2018 Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych 

Oferta na wsparcie zadania publicznego w formie małego grantu - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - 49 Rajd Jesień Jurajska

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej - Album - Kościoły dekanatów zawierciańskich

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Jurajska Organizacja Turystyczna- Święto Polskiego Chochoła

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Organizacja koncertu oraz wsparcie przygotowania pikniku organizacji pozarządowych w Zawierciu

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Kalendarz "Dawne Zawiercie - szkolnictwo zawierciańskie"

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Polacy na Kresach Wschodnich - Lwów 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - OSP Marciszów - Festyn Charytatywny 

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Stowarzyszenie Skauting Katolicki "AZYMUT" - Skauci na beskidzkich szlakach

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu -Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych na 2018r.

Oferta na realizację zadania publicznego w formie małego grantu - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - V Rajd górski Z Jury w góry

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Zakup karmy i usług weterynaryjnych

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej - Młodzi dla Sztuki

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. A Janowskiego w Zawierciu - 45 Rajd Przebiśniegom na spotkanie

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej - Masłońskie na weekend

Oferta realizacji zadania publicznego w formie małego grantu - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna