Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu

 

Projekt pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu”.

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” – nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0304/17-00, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT”.

 

całkowita wartość projektu wynosi : 3 608 307,84 zł,

współfinansowanie UE w kwocie – 2 783 668,53 zł,

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 327 490,41 zł

środki własne – 163 745,20 zł.


 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac mających na celu modernizację i adaptację zdegradowanego budynku dawnej

łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu, tj.:

- roboty ogólnobudowlane (tynki, stolarka, posadzki),

- wymiana poszycia dachu,

- renowacja ścian zewnętrznych oraz stolarki,

- rekonstrukcja elementów metalowych - balustrady, kraty, ramy witrażowe,

- instalacje c.o., gazu, wentylacji i gazu,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- roboty dotyczące nawierzchni zewnętrznych i małej architektury.

Efektem zrealizowanych prac będzie budynek Muzeum w Zawierciu przy ul. Bohaterów Westerplatte 2.

Celem niniejszego projektu jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Osiedla Szymańskiego (w tym obszar TAZ). Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów cząstkowych:

• poprawa stanu substancji kubaturowej,

• realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczno – gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna