Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu

Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu

 

Projekt pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu”.

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” – nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0304/17-00, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT”.

 

całkowita wartość projektu wynosi – 3.566.398,15 zł

współfinansowanie UE w kwocie – 2.724.051,60 zł

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 320.476,66 zł

środki własne – 521.869,89 zł


 

W ramach projektu planuje się wykonanie prac mających na celu modernizację i adaptację zdegradowanego budynku dawnej

łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu, tj.:

- roboty ogólnobudowlane (tynki, stolarka, posadzki),

- wymiana poszycia dachu,

- renowacja ścian zewnętrznych oraz stolarki,

- rekonstrukcja elementów metalowych - balustrady, kraty, ramy witrażowe,

- instalacje c.o., gazu, wentylacji i gazu,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- roboty dotyczące nawierzchni zewnętrznych i małej architektury.

Efektem zrealizowanych prac będzie budynek Muzeum w Zawierciu przy ul. Bohaterów Westerplatte 2.

Celem niniejszego projektu jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Osiedla Szymańskiego (w tym obszar TAZ). Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów cząstkowych:

• poprawa stanu substancji kubaturowej,

• realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczno – gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.