Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu

Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu

 

„Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

  •  całkowita wartość projektu wynosi: 3 894 890,71 zł
  • współfinansowanie UE w kwocie: 3 254 806,67 zł
  • współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie: 382 918,43 zł
  • środki własne: 257 165,61 zł

 

Opis i cele projektu:

Projekt dotyczy modernizacji zabytkowego budynku zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 1 na potrzeby świetlicy środowiskowej oraz na pozostałe cele społeczne. Celem jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podob. rewitalizowanym Os. Szymańskiego (w tym obszar TAZ) oraz na terenie pozostałych podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów cząstkowych: poprawa stanu obiektu kubaturowego, realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczno – gospodarczą ludności podobszarów rewitalizowanych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści: zmniejszenie liczby osób korzystających z pom. społecznej, obniżenie liczby osób bezrobotnych, poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców podobszarów rewitalizowanych, poprawa jakości przestrzeni publicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, wzrost ilości przedsiębiorstw na podobszarach rewitalizowanych.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.