Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Działalność Gospodarcza

Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką

Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Do kogo adresowana jest procedura:

Przedsiębiorca.

Forma załatwienia sprawy:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1. Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania , o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1481 z późniejszymi. zmianami ) ( w załączeniu wzór – załącznik numer 1).
2. Oświadczenie o zamiarze  zatrudnienia kierowców  spełniających  warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi  przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 (w załączeniu wzór -  załącznik numer 2).
 3. Wykaz pojazdów (w załączeniu wzór – załącznik nr 3).
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
5. Oświadczenie   ( w załączeniu wzór -załącznik numer 4).
6. Do wglądu oryginały :
  - dowód rejestracyjny                                                                           
  - badania lekarskie
  - badania psychologiczne
  - prawo jazdy

Opłaty:

Opłata administracyjna uzależniona jest od okresu ważności licencji i wynosi:
 1)  200 zł (od 2-15 lat) przy zmianie licencji 10% tj. 20 zł
 2)  250 zł (powyżej 15 lat do 30 lat) – 10%  tj. 25  zł
 3)  300 zł (powyżej 30 lat do 50 lat) – 10 % tj. 30 zł
 
Opłatę należy uiścić w kasie  Urzędu Miejskiego albo na konto Urzędu Miejskiego
 BANK PEKAO S.A. Nr konta 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173.
tytuł wpłaty: "Licencja na taksówkę".
Ulgi:
Brak

Termin załatwienia sprawy:

-  1 miesiąc od chwili złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu
Pokój nr 2 - parter

Telefon, e-mail:

tel. 32 672 27 57, wew. 135
http://www.zawiercie.eu
e-mail:handel@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Klauzula informacyjna (RODO)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami )
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1600),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 1025),
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz .U. z   2013r. poz. 916)                                                                                                                                             
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji  na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych  dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 2140);

Tryb odwołania:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje o zastosowaniu:

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Zawiercie.

Uwagi:

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 8.00 - 16.00,

Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00

Kasy:

Poniedziałek 8.00 - 14.45, przerwa 10.00 - 10.15

Wtorek - Piątek 7.00 - 13.45, przerwa 9.45 - 10.00

Na ul. Krzywej 3

Poniedziałek 8.00 - 14.30, przerwa 9.45 - 10.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 13.30Aktualizacja: 15.04.2022 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.