Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2023 rok

Kwiecień

Wykaz nr 3/2023 nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

Opublikowano 21 kwietnia 2023 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane składające się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 3950/5, obręb Kromołówksięga wieczysta CZ1Z/00045447/3,  3950/6, 3950/12 obręb Kromołówksięga wieczysta CZ1Z/00040284/8 położonych w Zawierciu.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,8175 ha
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu XLII/381/17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017r. poz. 4461)  zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia  4 października 2019r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 2R1 – tereny rolnicze.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI, RV, N
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, teren działki lekko pochyły, występują nierówności, nieruchomość zadrzewiona i zakrzaczona.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.

 • Kształt nieruchomości – nieregularny.
 • Cena nieruchomości – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
  931 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia 10 maja 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344.), który upływa dnia 31 maja 2023 r.

 

 

Opublikowano dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.