Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”

Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”

 

Projekt pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”.

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I” – nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0305/17-00, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT”.

 

całkowita wartość projektu wynosi – 984.133,99 zł

współfinansowanie UE w kwocie – 516.110,61 zł

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 60.718,90 zł

środki własne – 407.304,48 zł


 

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu - etap I” polegał będzie na przeprowadzeniu następujących prac w budynku dawnej willi dyrektora osiedla TAZ:

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

• Elewacja południowa;

• Elewacja północna i wieża budynku;

• Elewacja wschodnia;

• Wymiana pokrycia dachowego.

POZOSTAŁE KOSZTY

• Dokumentacja techniczna;

• Nadzory (autorski, inwestorski, archeologiczny);

• Studium Wykonalności.

PROMOCJA

• Tablica informacyjna;

• Tablica pamiątkowa.

Efektem projektu będzie wzrost wewnątrzmiejskiej spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej osiedla TAZ.

Celem niniejszego projektu jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Osiedla Szymańskiego (w tym obszar TAZ). Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów

cząstkowych:

• poprawa stanu substancji kubaturowej,

•realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczno – gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.