Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu

 

„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”, dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 

całkowita wartość projektu wynosi – 13 975 179,87 zł,

współfinansowanie UE w kwocie – 9 653 940,11 zł,

środki własne – 4 321 239,76 zł.

 

Opis i cele projektu:

Celem głównym niniejszego projektu jest wzrost atrakcyjności transportu publicznego na terenie Zawiercia. Inwestycja poprzez stworzenie centrów przesiadkowych oraz budowę ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwiązania problemów związanych z ochroną powietrza – ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niskiej efektywności energetycznej w sektorze publicznym i doprowadzi do osiągnięcia lepszych wyników w zakresie energooszczędności i redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie oddziaływania projektu. Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WSL 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje: budowę dwóch tras rowerowych, stworzenie czterech zintegrowanych centrów przesiadkowych (typu Bike&Ride) przy Dworcu PKP w centrum Zawiercia, przy ul. Śródmieście w Kromołowie, przy ul. Turystycznej w Skarżycach oraz przy ul. Przyjaźni w Blanowicach, zakup i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

:

:

:

:

:

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.