Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I

Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I”, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 

całkowita wartość projektu wynosi – 2.516.957,61 zł

współfinansowanie UE w kwocie – 2.139.413,96 zł

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 251.695,76 zł

środki własne – 125.847,89 zł

 

Opis i cele projektu:

Projekt pn.: "Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I" obejmuje prace w ramach przestrzeni parku im. Adama Mickiewicza w Zawierciu tj.: renowacja wiaty, fontanny, grilla, stołu do tenisa stołowego, remont kręgu tanecznego, renowacja konstrukcji i balustrad mostków, zieleń, wymiana nawierzchni chodników, plac zabaw oraz toaleta samoczyszcząca. Efektem zrealizowanych prac będzie m.in. - utworzenie miejsc aktywizacji społecznej i wspólnego spędzania czasu wolnego,

- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego dla dzieci niepełnosprawnych,

- nauka orientacji przestrzennej i koordynacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych wśród rówieśników.

Celem niniejszego projektu jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Park Mickiewicza oraz na terenie pozostałych podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez poprawę stanu przestrzeni publicznej, realizację dz. aktywizacyjnych.

W dniu 21.01.2019r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie a Wykonawcą – Firmą : „DUET” Usługi Drogowo-Mostowe Grzegorz Loranty z siedzibą w Zawierciu dotycząca zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu), realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, dla Poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 08.08.2019r. Wartość przedmiotu umowy: 2.489.520,00 PLN brutto.

 

W dniu 21.08.2019r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu).

 

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.