Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Podpisaliśmy umowę z Norwegami. We signed an agreement with the Norwegians.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podpisaliśmy umowę z Norwegami. We signed an agreement with the Norwegians.

Podpisanie umowy bilateralnej z naszymi norweskimi partnerami było najważniejszym momentem konferencji, która odbyła się w Hotel Villa Verde Congress & Spa****. W imieniu Møre og Romsdal fylkeskommune swój podpis złożył Kristian Severeide.

Dokument pozwala nam na wieloobszarową współpracę z Norwegami, która będzie polegała m.in. na wymianie dobrych doświadczeń. Na konferencję zaprosiliśmy również delegację naszych norweskich partnerów, parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, jednostek i spółek, Rady Rozwoju, Zawierciańskiej Rady Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta Zawiercie czy też Zawierciańskie Forum Młodzieży. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej reprezentowała Marta Czarniak.
 Spotkanie było bowiem doskonałą okazją do tego, by zaprezentować główne założenia Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego, które będziemy realizować w ciągu najbliższych lat.


Przypomnijmy, że nasze miasto jest jedną ze zwycięskich gmin i otrzymaliśmy ponad 15 mln zł z Funduszy Norweskich w ramach programu „Rozwój lokalny”. To środki, które pozwolą nam przede wszystkim stworzyć nową infrastrukturę Strefy Aktywności Gospodarczej.
Szacujemy, że dzięki przebudowie ulicy Podmiejskiej w Miasto Zawiercie uda nam się pozyskać w ciągu najbliższych lat minimum 6 nowych inwestorów, którzy utworzą przynajmniej 120 nowych miejsc pracy


Pozyskane pieniądze umożliwią nam także stworzenie sprzyjających warunków do tworzenia miejsc pracy w lokalnych przedsiębiorstwach - przede wszystkim dla osób młodych i osób z niepełnosprawnościami. Powstanie lokalne forum promocji, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego, a także lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów. Będziemy również aktywnie przeciwdziałać przemocy i uzależnieniom wśród młodzieży oraz najbardziej potrzebujących mieszkańców.


Dofinansowanie pozwoli nam także rozwinąć kompetencje pracowników, a co za tym idzie - zapewnić lepszą obsługę mieszkańców. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie projektu.


We signed an agreement with the Norwegians

The signing of the bilateral agreement with our Norwegian partners was the highlight of the conference held at the Hotel Villa Verde Congress & Spa****. Kristian Severeide signed on behalf of Møre og Romsdal fylkeskommune.

The document allows us to have a multi-faceted cooperation with the Norwegians, which will include the exchange of good experiences. We have also invited to the conference a delegation of our Norwegian partners, parliamentarians, local government officials, entrepreneurs and representatives of organisations and associations, units and companies, the Development Council, the Zawiercie Senior Citizens Council, the Zawiercie Youth Council and the Zawiercie Youth Forum. The Ministry of Funds and Regional Policy was represented by Marta Czarniak.
 The meeting was an excellent opportunity to present the main assumptions of the Local Development Plan and the Institutional Development Plan, which we will be implementing in the coming years.


Let us recall that our city is one of the winning municipalities and has received over PLN 15 million from the Norwegian Funds under the 'Local Development' programme. These funds will allow us, above all, to create new infrastructure for the Economic Activity Zone.
We estimate that thanks to the redevelopment of Podmiejska Street in the City of Zawiercie, we will be able to attract a minimum of 6 new investors over the next few years, who will create at least 120 new jobs.


The money raised will also enable us to create favourable conditions for the creation of jobs in local businesses - above all for young people and people with disabilities. There will be a local forum for promotion, innovation, labour market and vocational education, as well as a local career centre for students and graduates. We will also actively tackle violence and addiction among young people and the most deprived residents.


The funding will also allow us to develop the skills of our staff and therefore provide a better service to residents. Once again, I would like to thank all those who were involved in the preparation of the project.

 

 

 

05

CZE

2022

1010

razy

czytano

851/7767

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.