Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

W czasie obrad radni przyjęli między innymi informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego w Zawierciu. Na tym oczywiście nie koniec.

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków na fundusz celowy (60 tys. zł) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Chodzi o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby KPP w Zawierciu. Miasto udzieli pomocy także strażakom. W związku z pismem od KP PSP w Zawierciu (prośba o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego), zaproponowano zwiększenie wydatków o 300 tys. zł.

Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie udzielania w tym roku pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na przebudowę drogi Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice (sporządzenie dokumentacji). Zadanie (kwota ogółem) to koszt 664 tys. 200 zł.

Montaż finansowy:

- środki powiatu 224.200 zł;

- dofinansowanie Gminy Włodowice 220 tys. zł;

- dofinansowanie Gminy Zawiercie 220 tys. zł.

Przyjęto sporo zmian w budżecie. 2 tys. 500 zł – to kwota, która zostanie przeznaczona na remont zalanego korytarza w Szkole Podstawowej nr 9. O blisko 160 tys. zł zwiększono plan wydatków dla Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół. Chodziło o wprowadzenie zewnętrznych środków w ramach projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR. Dzięki pozyskaniu środków 48 uczniów otrzyma sprzęt komputerowy (7 komputerów stacjonarnych, 39 laptopów i 2 tablety).

Wprowadzono również środki z Unii Europejskiej (blisko 13 tys. zł) na realizację programu ERASMUS + w Przedszkolu nr 1. O 4 tys. 530 zł zwiększono plan wydatków w związku z realizacją w SP nr 5 przedsięwzięcia współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” (wprowadzenie środków otrzymanych od rodziców jako wkład własny). O 20 tys. zł zwiększono plan wydatków dla Referatu Informatyki na zakup aplikacji LEX Bazy. 60 tys. zł to kwota na wspomniany już samochód dla KPP w Zawierciu. Szacunkowa cena pojazdu wynosi 120 tys. złotych. 22 tys. zł ma zostać przeznaczone (zwiększenie dotacji podmiotowej) na remont łazienki w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 6. 1 milion 200 tys. zł przeznaczymy na regulację mienia stanu gminy (950 tys. zł na nabycie przez gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie obecnie znajduje się węzeł przesiadkowy w rejonie dworca PKP). Zwiększono wydatki o 538 tys. złotych (dotacja na zadania bieżące - Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka – 526 tys. zł i ENE DUE RABE – 12 tys. zł). W związku dużym zapotrzebowaniem społecznym, o 200 tys. złotych zwiększono plan wydatków na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

Blisko 777 tys. złotych – to kwota, która została zabezpieczona dla Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Ma to związek z koniecznymi pracami naprawczymi północnej ściany magistratu. Sporo środków przeznaczono dla OSP Blanowice (130 tys. złotych na prace remontowo- budowlane w części bojowo-socjalnej oraz 173 tys. zł na nową elektryczną instalację w remizie). 160 tys. zł to kwota, która ma zostać przeznaczona na wzmocnienie stropów w piwnicach od strony wschodniej w budynku MOPS (Piłsudskiego 47).

Dodatkowo 100 tys. zł przeznaczymy na cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców program „Czysta Gmina Zawiercie Łapie Deszczówkę”. Wnioski przyjmowano do 8 kwietnia. Łącznie wpłynęło ich 353, a dotychczas zabezpieczone środki pozwalałyby na rozpatrzenie jedynie 108 z nich. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót, łącznie o 110 tys. zł zwiększono plan wydatków na termomodernizację budynków przy ul. Zegadłowicza 14, Skłodowskiej 11, Szerokiej 16 oraz Marszałkowskiej 35, 35a i 37). O około 177 tys. zł zwiększono plan wydatków dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (między innymi wykonanie dokumentacji projektowej instalacji dla kotłowni gazowej w budynku przy Placu Jarosława Dąbrowskiego 4, czy ekspertyz technicznych budynków przy ul. Westerplatte 8, Niedziałkowskiego 5, Niedziałkowskiego 19).

100 tys. złotych przeznaczymy na dokumentację projektową przebudowy ul. ks. Niedermana. O 660 tys. zł zwiększono plan wydatków dla Referatu Utrzymania Infrastruktury Miejskiej (na remonty chodników i jezdni). Niewykorzystanie w ubiegłym roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozwoli na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Marciszowskiej z odwodnieniem;

- przebudowa ul. Północnej w Zawierciu z budową kanalizacji deszczowej;

- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Filaretów.

Oprócz tego podjęto uchwałę w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu oraz w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników. To oczywiście tylko niektóre z uchwał. Sporo uwagi radni poświęcili sytuacji w ZGK. Dyskusja dotyczyła także spółki RPWiK.

28

KWI

2022

458

razy

czytano

727/7547

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.