Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sesja Rady Miejskiej

Za nami wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Przyjęto między innymi informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Na wniosek Prezydenta Miasta zdjęto z porządku obrad punkt dotyczący ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zawiercie. Ostatecznie radni przyjęli tę uchwałę przy 9 głosach „za”.
 
Jeden z omawianych tematów dotyczył utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu (jako samodzielnej jednostki organizacyjnej). Na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Chawuły dwa punkty porządku obrad, które dotyczyły ŚDS, zostały zdjęte z porządku. Argumentowano między innymi, że uzasadnienie należy uzupełnić. Projekt zawierał podstawę prawną. W sesji uczestniczyli także przedstawiciele MOPS Zawiercie, którzy gotowi byli do złożenia wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Do tematu trzeba będzie wrócić. Zmiany są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Chodzi między innymi o nowelizację ustawy o pomocy społecznej (art. 111a). W myśl przepisów gmina (miasto) może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jasne jest, że placówka wsparcia skierowana dla osób z tego typu zaburzeniami powinna funkcjonować jako odrębna jednostka.
 
Z porządku obrad zdjęto także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji Miasta Zawiercie do zmian klimatu do 2030 roku i projekt dotyczący zabezpieczenia 14 tys. zł na najem lokalu w budynku dworca PKP. Chcemy, aby w budynku PKP powstała jedna z 32 Stref Odkrywania Wyobraźni Aktywności – SOWA. Projekt zakłada powstanie między innymi wystawy (kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki i dających możliwość samodzielnego eksperymentowania). Radni pytali między innymi o koszty dostosowania lokalu. Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowywałoby wystawę, a dostosowanie miejsca, w którym ona znajdowałby się, leżałoby w zakresie miasta.
 
- Będziemy chcieli wnioskować do ministerstwa o dofinansowanie także tych kosztów – mówiła Zastępca Prezydenta Justyna Miszczyk. Nie poddajemy się i zrobimy wszystko, by ten cenny szczególnie dla najmłodszych mieszkańców projekt został w Zawierciu zrealizowany. Na skutek zmiany zadanie zostało wycofane z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Radni przyjęli kilka zmian w budżecie. Łącznie 150 tys. zł zabezpieczono na konieczne remonty w placówkach oświatowych (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 7, SP nr 9, SP nr 11 i Przedszkole nr 6). O 320 tys. zł zwiększono wydatki dla OSiR-u (na pokrycie kosztów zakupu energii oraz oleju opałowego). W związku z brakiem możliwości wykonania progów zwalniających w ciągu dróg Jęczmiennej i Szczęśliwej (w ramach Funduszu Osiedlowego) zaproponowano przesunięcie środków (25 tys. 555 zł) do ZGM-u na zadanie, które jest związane z doposażeniem placu zabaw w rejonie budynków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32,34, i 36 (osiedle Dąbrowica).
 
Sołectwo Skarżyce wnioskowało o zmianę zaplanowanego do realizacji zadania (w ramach środków z Funduszu Sołeckiego). Zaproponowano realizację inwestycji polegającej na wykonaniu oświetlenia na placu przy remizie OSP Skarżyce. Zwiększono o 42 tys. zł wydatki dla Agencji Rozwoju Zawiercia (konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej zużywanej w Willi Erbego). To oczywiście tylko niektóre ze zmian w budżecie.
 
Wśród wielu przyjętych uchwał znalazły się między innymi te dotyczące:
- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zawiercie (bez paragrafu nr 4 dotyczącego ustanowienia prawa pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji);
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. 11 Listopada;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących SAG (obszar A), położonych w rejonie ulic Inwestycyjnej i Technologicznej;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zbożowej;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wschodniej i Grunwaldzkiej.
 
Została podjęta uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg powiatowych. Chodzi o drogi relacji: - Daszyńskiego, Cmentarna; - Spacerowa, Pszczelna; - Dmowskiego, Sikorskiego, Leśna; - Kościuszki, 3 Maja, Sikorskiego; - Sienkiewicza, Równa; - Apteczna, Stary Rynek, 11 Listopada, Piłsudskiego (do ronda na osiedlu Żabki).

05

PAŹ

2021

440

razy

czytano

844/7208

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.