Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Wydział Spraw Obywatelskich: Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Wydział Spraw Obywatelskich: Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

data dodania: 2020-04-07 15:38:28

Ze względu na stan epidemii, Urząd Miejski w Zawierciu jest zamknięty dla interesantów do odwołania. Przygotowaliśmy dla mieszkańców zestawienie najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi. Na początek sprawy załatwiane w Wydziale Spraw Obywatelskich.

W jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?                                                        

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można przesłać w postaci elektronicznej,  opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.                    

Jak odebrać dowód osobisty?                                                                                

Dowód osobisty w wyjątkowych sytuacjach można odebrać po wcześniejszym telefonicznym  zgłoszeniu zamiaru odbioru dowodu osobistego (tel. 32  49 412 15 lub 32 49 411 47) oraz ustaleniu dnia i godziny odbioru.

Jak dokonać zmian w swoim wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? Jak zawiesić, wznowić, zamknąć swoją  działalność gospodarczą?

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
1)  zalecamy składanie wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (online) lub przesyłanie wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2)  informujemy, że wniosek - w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia - może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód (np. choroba).
3) w przypadku chęci  złożenia wniosku papierowego przez przedsiębiorcę prosimy o wypełnienie wniosku (wskazane jest wpisanie w punkcie 9 numeru telefonu do kontaktu z przedsiębiorcą) i przed wrzuceniem go do skrzyni podawczej znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego prosimy o telefoniczne poinformowanie pracownika (tel. 32 67 22757), umożliwić weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek.

Jak uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu lub zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy?

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego  (Poradnik Interesanta).  Wypełniony druk wniosku należy wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Miejskiego i telefonicznie (tel. 32 67 00 498 ) ustalić datę i godzinę odbioru zaświadczenia  lub ustalić, że zaświadczenie będzie wysłane pocztą.

Dlaczego Komisja Mieszkaniowa nie rozpatrzyła jeszcze mojego wniosku?

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii oraz wejściem w życie ograniczeń z tym związanych, zostały wstrzymane prace Komisji Mieszkaniowej dotyczące rozpatrywania wniosków o przydział i zamianę mieszkania złożonych w 2019 roku.

Kiedy nastąpi wznowienie prac Komisji Mieszkaniowej?

Na posiedzeniu, które odbyło się 6 maja, Komisja Mieszkaniowa zdecydowała o wznowieniu prac związanych z rozpatrywaniem wniosków o przydział lub zamianę mieszkania złożonych w 2019 roku.

O rozstrzygnięciach Komisji Mieszkaniowej zainteresowane osoby zostaną poinformowane pisemnie.

Jak złożyć wniosek o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego?

Druk wniosku o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego - www.zawiercie.eu (Poradnik Interesanta).  Wypełniony druk wniosku (razem z załącznikami, jeśli są wymagane) należy wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie pracownika o zamiarze złożenia wniosku (tel. 32 67 22 443).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 67 22 443.

data dodania: 2020-04-07 15:38:28

czytano: 295 razy

autor: Wydział Komunikacji Społecznej

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna