Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Majowe posiedzenia komisji!

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Majowe posiedzenia komisji!

data dodania: 2019-05-21 14:37:35

Przed nami posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

Komisja Edukacji odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, I piętro sala 104.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku posiedzenia i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Informacja na temat organizacji Dnia Dziecka na terenie szkół i przedszkoli w Zawierciu. 3. Organizacja roku szkolnego 2019/2020 (sprawy kadrowe).

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie właściwości Komisji.

5. Sprawy bieżące.

6. Sprawy organizacyjne.

Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu (sala 104 - I piętro).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia – zatwierdzenie  porządku i przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Ocena wykonania budżetu miasta Zawiercie za 2018 r.

- sprawozdanie z wykonania budżetu,

- sprawozdanie finansowe,

- informacja o stanie mienia gminy,

- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3. Wniosek w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Zawiercie.

4. Zapoznanie się z protokołami z przeprowadzonych kontroli w miesiącu marcu: w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” i w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Społeczna odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 13.30 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, I piętro sala 104.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku posiedzenia i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Stan kąpielisk przed sezonem letnim.

3. Działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

4. Obwodnica Zachodnia oraz obwodnica Zawiercia i Poręby.

5. Organizacja publicznego transportu zbiorowego.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie właściwości Komisji.

7. Sprawy bieżące.

8. Sprawy organizacyjne.

Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 15.15 w sali 104 Urzędu Miejskiego w Zawierciu – I piętro.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Informacja na temat organizacji i kosztów Dni Zawiercia w 2019 r.

3. Przegląd stanu i perspektywy rozwoju ścieżek rowerowych.

4. Informacja na temat realizacji postulatów mieszkańców dzielnic i sołectw dotyczących infrastruktury (drogi, chodniki, kanalizacja itp.).

5. Plany i planowane wydatki na organizację „Lata w mieście 2019”.

6. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta za 2018 r. w zakresie właściwości Komisji.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie właściwości Komisji.

8. Sprawy bieżące.

9. Sprawy organizacyjne.

Zamknięcie posiedzenia.

data dodania: 2019-05-21 14:37:35

czytano: 330 razy

autor: Wydział Dialogu Społecznego

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna