Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie

data dodania: 2019-03-12 10:45:09

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1, art. 79, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),                   w związku z wszczęciem w dniu 4 lutego 2019 r. postępowania administracyjnego z urzędu                  w sprawie przywrócenia zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4                   (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność,

zawiadamiam

że w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10°° zostanie przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu wizja lokalna na działkach nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie),                 przy ul. Żabiej w Zawierciu.

Zgodnie z art. 79 §2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Stosownie do art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam jednocześnie                o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność dokonania oględzin                    w terenie i zebrania materiału dowodowego. Planowany termin wydania decyzji – do 6 maja 2019 r. Stosownie do art. 37 §1 pkt 1 Kpa pouczamy, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.     

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 12 marca 2019 r.   

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2019-03-12 10:45:09

czytano: 340 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna