Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

W Skarżycach powstała wiata

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » W Skarżycach powstała wiata

data dodania: 2018-10-29 12:56:15

Na wniosek mieszkańców zagospodarowano teren przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżycach. Inwestycja polegała na budowie wiaty wraz z utwardzeniem nawierzchni płyty w jej obrębie.
Projekt był inicjatywą mieszkańców Skarżyc, którzy aktywnie włączają się w organizację imprez plenerowych, m.in. Święta Polskiego Chochoła, przyjmują pielgrzymów i turystów coraz częściej odwiedzających Skarżyce.
W związku z brakiem zaplecza biesiadno-kulinarnego postanowiono o wybudowaniu wiaty. Koszt jej budowy to  85.483,19 zł w tym: Fundusz Sołecki - 19.651,93 zł, Gmina Zawiercie - 35.831,26 zł oraz Urząd Marszałkowski - 30.000,00 zł, w ramach dofinansowania w formie dotacji celowej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego.
Dzięki wybudowaniu wiaty powstało atrakcyjne miejsce biesiadne i zaplecze ułatwiające organizację imprez. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój społeczności wiejskiej oraz poprawę warunków życia i integrację mieszkańców sołectwa Skarżyce.

 

data dodania: 2018-10-29 12:56:15

czytano: 414 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna