Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Rządowy Program DOBRY START w Zawierciu

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Rządowy Program DOBRY START w Zawierciu

data dodania: 2018-06-18 11:34:02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca br. można składać wnioski w formie elektronicznej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start. Natomiast od 1 sierpnia br. w lokalu przy ulicy Leśnej 26 (lokal nr 1 i nr 2) przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start.

Wnioski w sierpniu br. przyjmowane będą w dniach: poniedziałek, w godz. od 8.00 do 18.00, wtorek, w godz. od 7.00 do 18.00, środa – piątek, od godz. 7.00 do 15.00.
Informacje dotyczące składania wniosków i realizacji Rządowego Programu DOBRY START
300 złotych – tyle wynosi świadczenie dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W  przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie papierowej od 1 sierpnia br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już: od 1 lipca w formie elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.empatia.mrpips.gov.pl  oraz przez bankowość elektroniczną,
a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.
Gdzie złożyć wniosek w Gminie Zawiercie?
Wnioski należy składać od 1 sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w lokalu  przy ulicy Leśnej 26 (lokal nr 1 i nr 2). Wnioski wydawane i przyjmowane będą w dniach: poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 18.00, wtorek w godz. od 7.00 do 18.00, od środy do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Informację o przyznaniu świadczenia organ prześle wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elekronicznej, organ poinformuje go o możliwości odebrania takiej informacji.
Informacje w formie papierowej dla osób, które we wniosku nie wskazały adresu poczty elektronicznej wydawane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, parter, pok. nr 1 - w poniedziałki, w godzinach od 8.00 do 18.00 i od  wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
Pozostałe informacje
Świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie i uzyskaniem informacji o Programie Dobry Start została uruchomiona infolinia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim -  32 606 30 03.
Infolinia czynna jest do 31 sierpnia br., w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.

data dodania: 2018-06-18 11:34:02

czytano: 650 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna