Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Przypominamy. Zbliża się termin o zamianę lokalu

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Przypominamy. Zbliża się termin o zamianę lokalu

data dodania: 2018-04-10 14:15:32

Informacja w sprawie zasiedlania nowych budynków komunalnych

W związku z planowanym czerwcu br. zakończeniem budowy komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej (12 mieszkań typu M2 o powierzchni  użytkowej 29 m2 i 48 mieszkań typu M3 o powierzchni użytkowej 44 m2 – w tym 3 mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo) Urząd Miejski w Zawierciu informuje, że zgodnie z uchwałą nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercia, lokale mieszkalne mieszczące się w nowo wybudowanych  budynkach mieszkalnych przeznacza się przede wszystkim dla rodzin zamieszkujących w lokalach komunalnych i ubiegających się o zamianę na inny lokal.
Pierwszeństwo do otrzymania lokalu w nowo wybudowanych budynkach w drodze zamiany przysługuje wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:
1) posiadają tytuł prawny do lokalu (umowy najmu lokalu),
2) złożą wniosek o zamianę,
3) regularnie opłacają należności czynszowe za dotychczas zajmowany lokal w okresie 3 lat od daty złożenia wniosku,
4) osiągają średni dochód na członka rodziny:
- w gospodarstwie jednoosobowym nie niższy niż 175% najniższej emerytury, 
- w gospodarstwie wieloosobowym nie niższy niż 100 % najniższej emerytury.
Za dochód w rozumieniu powołanej uchwały godnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.) uważa się wszelkie przychody wnioskodawcy oraz członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania – po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Nie uwzględnia się również innych dochodów wykazanych w w/w ustawie.
W przypadku, gdy ilość złożonych wniosków o zamianę będzie większa niż ilość lokali pierwszeństwo ustalane będzie w oparciu o opinię Komisji Mieszkaniowej, po uwzględnieniu dotychczasowych warunków mieszkaniowych i finansowych osób ubiegających się o zamianę.
Wnioski o zamianę lokalu mieszkalnego można składać w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Zawierciu do 20 kwietnia 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Druki wniosków o zamianę lokalu oraz druki zaświadczeń o wysokości osiąganych dochodów można pobrać w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego, ul. Leśna 2 oraz są dostępne na stronie www.um.zawiercie.eu/kategorie/zamiana-mieszkan (druki wniosków o zamianę) oraz http://www.zawiercie.eu/kategorie/ustalanie-uprawnien-do-najmu-lokali (druki zaświadczeń). Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich UM, pok. nr 7, tel. 32 672 24 43.

data dodania: 2018-04-10 14:15:32

czytano: 402 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna