Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wyróżniony FLORIANEM

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Wyróżniony FLORIANEM

data dodania: 2017-05-16 07:54:57

Promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk, to główny cel konkursu FLORIANY.

W jednej z konkurencji tegorocznego konkursu drugie miejsce zdobył druh dr n. med. Tomasz Męcik – Kronenberg wraz ze swoimi psami ratowniczymi, strażak OSP Niegowonice, który wygrał ogólnopolskiego Oskara strażackiego - Nagrodę Floriany w kategorii Edukacja. Jest to jedyny przedstawiciel naszego powiatu i województwa śląskiego.

FLORIANY to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów, który poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Celem Konkursu jest również: nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji, propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i innowacyjnych rozwiązań w szerokim znaczeniu, promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak: I. rozbudowa infrastruktury lokalnej, II. poprawa bezpieczeństwa, III. ochrona środowiska i ekologia, IV. poprawa estetyki przestrzeni publicznej, V. edukacja, VI. rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki, VII. kultura i tradycja, VIII. aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, IX. integracja społeczna, X. innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego, XI. współpraca zagraniczna, XII. najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

data dodania: 2017-05-16 07:54:57

czytano: 507 razy

autor: Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna