Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Przedsiębiorcy też muszą płacić za śmieci

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Przedsiębiorcy też muszą płacić za śmieci

data dodania: 2017-04-13 10:15:09

Prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w ramach prowadzonej działalności.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l na zmieszane odpady komunalne. Pojemniki należy opróżniać według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji dotyczy jedynie odbioru śmieci wytworzonych w gospodarstwie domowym w części mieszkalnej. Opłata nie dotyczy odbioru odpadów z części, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowi działalność o charakterze biurowym. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Straż Miejska prowadzi kontrole i systematycznie sprawdza, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadają podpisane umowy na wywóz śmieci z firmą odbierającą odpady komunalne oraz sprawdza, czy lokale wyposażone są  w pojemniki do gromadzenia odpadów. W przypadku braku umowy z firmą wywozową, funkcjonariusze mogą nałożyć na przedsiębiorcę mandat lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego.

 

data dodania: 2017-04-13 10:15:09

czytano: 519 razy

autor: Wydział Promocji Kultury i Sportu

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna