Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej [Film]

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej [Film]

Rada Miejska w Zawierciu przyjęła 27 kwietnia br. informację na temat konsultacji społecznych i prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Zawiercia 2025 plus oraz informację dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych. Obie informacje przygotowała Agencja Rozwoju Zawiercia.

Podczas kwietniowej sesji zdecydowano również o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa chodnika o długości  ok. 150 mb wraz z poszerzeniem i wybrukowaniem jezdni w obrębie przystanków autobusowych przy drodze 1725S pomiędzy ulicą Jurajską i Dworską”, a także na realizację zadania publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ul. Oświatowa i Borowa w Zawierciu”.

Radni znowelizowali budżet miasta oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2027. Zmienione zostały także uchwały: NR XVI/144/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  NRVII/39/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. ochrony bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zawiercie.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:  trybu i zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania polegającego na likwidacji azbestu na terenie Gminy Zawiercie w 2016 r. w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata; zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 581, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów.

28

KWI

2016

1667

razy

czytano

4933/7692

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.