Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej

Prezes zawierciańskiej firmy „ANRO” Stefan Rotarski został przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zawiercie. Taką decyzję jednomyślnie podjęli członkowie Rady, którzy w lutym spotkali się w gmachu Urzędu Miejskiego na pierwszym posiedzeniu organu doradczego prezydenta miasta w zakresie spraw gospodarczych.

W obradach uczestniczył prezydent Ryszard Mach. – Dziękuję państwu za podjęcie się społecznej pracy na rzecz naszego miasta. Wasza wiedza i doświadczenie pomogą nam spojrzeć na kwestie gospodarcze z perspektywy osób, które z powodzeniem funkcjonują w swoich branżach, rozwijają swoje przedsiębiorstwa i tworzą miejsca pracy – mówił samorządowiec.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Gospodarcza zapoznała się z aktualną sytuację na rynku pracy, którą zreferował zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Rus. Na koniec grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3384 osób w tym 1750 kobiet. Stopa bezrobocia w powiecie zawierciańskim (dane z dziesięciu gmin) wynosiła 15,5 proc. Pod względem wysokości stopy bezrobocia w grudniu 2013r. powiat zawierciański był na piątym miejscu w województwie śląskim (powiat częstochowski – 21,7 %, Bytom – 20,7, powiat myszkowski – 20,1%, miasto Świętochłowice – 18,4%). W kraju ten wskaźnik wynosił 13,4 proc.

Z analizy danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że bezrobocie systematycznie spada. Największy poziom bezrobocia odnotowano w marcu 2013 r. – 8790 osób, natomiast w kolejnych miesiącach liczba bezrobotnych systematycznie malała. W porównaniu do stycznia 2013, w miesiącu grudniu 2013r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zmniejszyła się o 999 osób.

Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy duże grupy stanowią osoby bez wykształcenia średniego – 3608 osób (w tym 1571 bezrobotnych z Zawiercia), następnie osoby bez doświadczenia zawodowego – 1831 osób (w tym 705 z Zawiercia).

Brak doświadczenia zawodowego stanowi zasadniczą barierę utrudniającą osobom bezrobotnym podjęcie zatrudnienia. W głównej mierze problem ten dotyczy osób młodych, które mają trudności ze zdobyciem pierwszej pracy, gdyż pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby z doświadczeniem zawodowym. W grupie tej dominują kobiety, które po urodzeniu dziecka pozostają w domu i nie podejmują aktywności zawodowej.

Kolejną grupę stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych – 1567 osób (w tym 623 bezrobotnych z Zawiercia). Brak kwalifikacji zawodowych to bariera utrudniająca bezrobotnym podjęcie zatrudnienia. Pracodawcy najczęściej poszukują pracowników w konkretnym zawodzie i o określonych kwalifikacjach zawodowych, gdyż odpowiednio przygotowany kandydat może bez dodatkowych szkoleń podjąć pracę na danym stanowisku.

Wobec bezrobotnych PUP prowadzi następujące formy aktywizacji zawodowej: staże, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, szkolenia, roboty publiczne, jednorazowo przyznawane środki na uruchomienie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Zdaniem członków Rady Gospodarczej, środki przeznaczane na uruchamianie działalności gospodarczej są najsłabszą formą aktywizacji bezrobotnych. Zdaniem doradców gospodarczych, wiele firm działa jedynie przez okres roku, po czym są zawieszane bądź likwidowane. Rada zaproponowała prezydentowi – jako przewodniczącemu Powiatowej Rady Zatrudniania (organu działającego przy staroście zawierciańskim), by część środków przeznaczonych na tę formę wsparcia przesunąć na inne formy aktywizacji. Według doradców najlepszą formą pomocy byłby refundowane szkolenia osób zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu Pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. Niestety taka forma wsparcia nie jest dopuszczona w polskim prawodawstwie.

Andrzej Rus odpowiadając na pytania członków Rady Gospodarczej - odnośnie analizowania przez tutejszy Powiatowy Urząd Pracy zapotrzebowania przedsiębiorców na osoby wykonujące konkretne zawody, poinformował, że badane są potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw, a na potrzeby statystyczne Urząd dysponuje listą zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych. Andrzej Rus dodał również, że PUP kilka lat temu rozesłał ok. 200 ankiet do zawierciańskich firm z pytaniem o zapotrzebowanie przedsiębiorstw na konkretne zawody. Jak dodał, na ankietę odpowiedziało ok. 20 przedsiębiorstw i PUP nie powracał już do tej metody rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy. Rada Gospodarcza zawnioskowała o ponowne przeprowadzenie badania.

Zapoznając się z ofertą inwestycyjną Gminy Zawiercie, członkowie Rady zaproponowali szeroką promocję terenów inwestycyjnych. Jak poinformował Wojciech Dziąbek, Wydział Rozwoju i Promocji aktualnie przygotowuje kampanię informacyjno – promocyjną Strefy Aktywności Gospodarczej.

W posiedzeniu Rady Gospodarczej – obok przewodniczącego zespołu doradczego - uczestniczyli: Stanisław Dominik, Janusz Koclęga, Stefan Król, Zbigniew Suhak, Jan Witkowski, Michał Kołton, Tomasz Ociepa, Grażyna Piotrowska oraz Wacław Sołtysik.

06

MAR

2014

2793

razy

czytano

7565/7757

Urząd Miasta Zawiercie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.