Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Plener malarski w Skarżycach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Plener malarski w Skarżycach

Od 17 do 26 września w Skarżycach realizowano plener malarski, który zorganizowało miasto Zawiercie. Wykonawcą artystycznego przedsięwzięcia była Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Wydarzenie zakończył wtorkowy wernisaż sztuki malarskiej.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim artystom za waszą obecność, a całej społeczności Skarżyc – na czele z sołtysem Witoldem Leśniakiem i ks. proboszczem Stanisławem Wybańskim – za okazaną gościnność i ogrom społecznie wykonywanej pracy – mówił prezydent Ryszard Mach podczas uroczystego otwarcia wystawy.

- Uczestniczący w plenerze artyści są zachwyceni jurajskim krajobrazem i przez cały czas jego trwania starali się oddać piękno tych miejsc w swoich pracach. Dzięki temu wydarzeniu Jura Krakowsko-Częstochowska zagości na salonach wystawowych i w galeriach. Plener jest więc doskonałą promocją naszego miasta – zauważył Jan Jończyk, komisarz pleneru.

Także twórcy są zachwyceni Skarżycami. – Jest to piękny teren, jeden z tych nielicznych rejonów, gdzie widać dalekie przestrzenie, perspektywę kilku kilometrów z łąkami i ostańcami, które w całości tworzą niepowtarzalny krajobraz. Przez te dziesięć dni nie tylko malowaliśmy, ale wymienialiśmy się doświadczeniami, podglądaliśmy jak kto rysuje, oglądaliśmy i krytykowaliśmy. W takiej przyjaznej atmosferze powstały prace, które są śladem naszej osobowości – mówiła Teresa Bryning - Kalinowska.

Ostatnim akcentem artystycznego spotkania było wręczenie upominków dla twórców skarżyckiego pleneru. - Udział artystów Akademii Sztuk Pięknych był dla naszego miasta artystycznym zdarzeniem i aktem utrwalania piękna Jury Krakowsko – Częstochowskiej, którego efekty – dzieła sztuki malarskiej zostaną wkomponowane w miejską przestrzeń dodając jej znaczenia i piękna. Wyrażam ogromną nadzieję na dalszą owocną współpracę i życzę Wam, sukcesów w realizacji zawodowych planów oraz samych szczęśliwych dni w życiu osobistym – dziękował prezydent Zawiercia.

Dzięki doskonałej współpracy ks. S. Wybańskiego i sołtysa W. Leśniaka artyści czuli się w Skarżycach jak u siebie w domu.

Podziękowania trafiły także do mieszkańców zawierciańskiego sołectwa, którzy niemal przez całą dobę towarzyszyli artystom. Do pani Zdzisławy Czok, pani Haliny Saczyńskiej, pani Krystyny Kurek, sołtysa Witolda Leśniaka oraz ks. kanonika Stanisława Wybańskiego. - Ogromnie cieszę się, że w Zawierciu są tak wspaniali ludzie, którym nie jest obojętny los lokalnej społeczności i którzy w pracę wkładają całe swoje serce. Dzięki waszemu zaangażowaniu i pomocy, uczestnicy pleneru mogli poznać gościnność naszych mieszkańców i stworzyć dzieła sztuki, które możemy dziś podziwiać – zwrócił się do skarżyczan Ryszard Mach, który za koordynację artystycznego przedsięwzięcia podziękował także całemu Wydziałowi Upowszechniania Kultury, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego.


Uczestnicy pleneru malarskiego w Zawierciu-Skarżycach.


dr BĄK PIOTR - Urodzony w 1975 r. w Żywcu. Ukończył Wydział Artystyczny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie kontynuuje swoją misję artystyczną na Wydziale Projektowym – kierunek wzornictwo, jako asystent prof. Jana Dubiela. Uczestniczył w Międzynarodowym Biennale Obrazu - Łódz 2007, Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2011, Międzynarodowym Konkursie Rysunku - Wrocław 2006. Swoje prace wystawia w kraju i poza granicami.

BERNAŚ JUDYTA - Urodzona w 1978 r. w Sosnowcu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Pracuje w pracowni Działań Multigraficznych w Katedrze Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się grafiką, fotografią, projektowaniem graficznym oraz działa na pograniczu różnych dziedzin sztuki. Prace w zbiorach Galerii Sztuki Współczesnej BWA Katowice, Sakami Art. Museum Okinawa – Japonia, Alfred Merkelbach Gallery Düsseldorf – Niemcy, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BRYNING-KALINOWSKA TERESA - Urodzona w Trzebiatowie. Dyplom uzyskała w 1978 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Uczestniczyła w licznych wystawach w kraju i poza granicami. Laureatka Grand Prix – XYLON 8 Freiburg 1979 r. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1999 r. oraz 2000 r. Prace w licznych muzeach w kraju i za granicą oraz w zbiorach prywatnych.

prof. DUBIEL JAN - Urodzony w 1945 r. w Katowicach. W swoim dorobku artystycznym wymienia 12 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku, 172 wystawy zbiorowe krajowe i międzynarodowe. Jego freski oglądać można w Muzeum Historii Miasta Katowic, w kościele w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu (współpraca ze Zbigniewem Furgalińskim), płaskorzeźby w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu (współpraca z Jackiem Sarapatą). Na swoim koncie posiada 23 nagrody i wyróżnienia w konkursach na plakat i wystawiennictwo. Nauczyciel akademicki ASP w Katowicach i WST.

DUTKA LESZEK - Urodzony w 1921 r. w Jaworznie. Od 3 roku życia związany z Zawierciem. Tutaj zaczęła się jego edukacja i przygoda ze sztuką. Po wojnie wyjechał do Krakowa, gdzie studiował równolegle architekturę na Politechnice Krakowskiej i malarstwo w pracowni prof. Hanny Rudzkiej – Cybis na Akademii Sztuk Pięknych. Jest znany także jako architekt. Projektował między innymi obiekty Fabryki Naczyń Emaliowanych w Myszkowie. Jest „ojcem" chorzowskiego pomnika żyrafy w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Na swoim artystycznym koncie ma 88 wystaw zbiorowych i 28 indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Polskim w Chicago, a także w prywatnych kolekcjach: Christiana Stöhrmana w Husum, Margot i Dietera Lolhofelów w Norymberdze. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta przyznanym z okazji 150 lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (2003). Kawaler najwyższego odznaczenia w dziedzinie sztuki „Gloria Artis" nadanego przez Prezydenta RP (2006). Z rekomendacji Okręgu Krakowskiego Polskiego Związku Artystów Plastyków nagrodzony Medalem Vive l'art. oraz nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza za najlepszą wystawę roku 2008, która miała miejsce w galerii w Tomaszowicach. Uchwałą nr XXV/231/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zawiercie.

JOŃCZYK JAN Achitekt wnętrz – malarz. Od 1945 roku Zawiercianin. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury wnętrz, dyplom w 1964 roku w pracowni prof. Budziłły, malatstwo pod kierunkiem prof. Kutermaka i Tarasina.Do roku 1986 pracuje głównie jako architekt wnętrz, realizając kilkadziesiąt znaczących projektów. Udział w wystawachkrajowych i zagranicznych m.in.: w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku „Malarze Polscy na Fundusz Wspierania Kultury”, nagroda na Międzynarodowym BiennalePasteli w Nowym Sączu. Prace w zbiorach instytucji państwowych oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Komisarz skarżyckiego pleneru.

KOZERA ALEKSANDER - Urodzony w 1976 r. w Katowicach. Studia w ASP w Katowicach. Dyplom z malarstwa w 2002 r. w pracowni prof. Jacka Rykały, gdzie od ośmiu lat jest asystentem. Asystuje także w pracowni rysunku dr hab. Macieja Linttnera. Uczestniczył w 13 indywidualnych i 20 zbiorowych wystawach. W dorobku artystycznym wymienia realizacje sakralne w siedemnastu obiektach.

KOZERA ELŻBIETA - Urodzona w 1976 r. w Katowicach. Dyplom uzyskała w 2001 r. w pracowni projektowania prof. Mariana Ościslo i w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Swoje prace wystawiała w 12 wystawach indywidualnych i 30 zbiorowych. Wraz z mężem Aleksandrem prowadziła prace witrażowe w siedemnastu obiektach sakralnych.

prof. PAŁKA MARIUSZ - Urodzony w 1952 r. w Tarnowie. Studia i dyplom ASP Katowice. Uczestniczył w ponad 140 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Stałe ekspozycje w Muzeum Śląskim, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Katowicach i Warszawie.

dr PIETREK DAMIAN - Urodzony w 1975 r. Dyplom w 2000 r. na kierunku Wzornictwa w ASP w Katowicach. Pracuje w pracowni Rysunku i Sztuk Wizualnych ASP Katowice. W roku 2010 uzyskał stopień doktora sztuki. Dwukrotny stypendysta w dziedzinie kultury: Marszałka Województwa Śląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 prowadził warsztaty rysunkowe w Bauhaus Universität Weimar. W 2012 r. uczestniczył w międzynarodowym sympozjum „Via Reggia Sculptura” w Lipsku. Autor 30 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.

RUTKOWSKA EDYTA - Katowiczanka. Studia i dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie ASP). Twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego. 30 wystaw indywidualnych i ponad 100 zbiorowych. W 2010 r. odznaczona Złotą Odznaką Kapituły Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2011 r. wpisana do Encyklopedii „Who is Who”. Zafascynowana naturą i jej magicznym oddziaływaniem na człowieka.

27

WRZ

2012

5138

razy

czytano

7252/7869

UM, foto S. Smoleń

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.