Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

CIS - Reintegracja zawodowa

Filtrowanie aktualności

data od

data do

CIS - Reintegracja zawodowa

Przełamanie barier psychicznych i społecznych związanych np. z pracą na wysypisku śmieci, uświadomienie uczestnikom, że wykluczenie społeczne, to nie wyrok i nie wiąże się z trwałą marginalizacją społeczną oraz, że dzięki ciągłemu doskonaleniu umiejętności zawodowych i kształceniu można temu wykluczeniu zapobiec, to główny cel działań prowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Projekt realizowany przez zawierciański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierowany jest do osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależnienia będących w wieku aktywności zawodowej.
Jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób, zdobycie lub podwyższenie przez nich kwalifikacji zawodowych, ułatwiających podjęcie zatrudnienia oraz   wzrost umiejętności psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego poruszania się na rynku pracy.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej 10 uczestników skierowanych zostało do pracy przy segregacji, sortowaniu śmieci i prac porządkowych. Uczestnicy projektu sprzątali miasto po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Usuwając plakaty i ulotki wyborcze, zastąpili etatowych pracowników ZGK w czasie ich nieobecności. O ich pracy bardzo pozytywnie wypowiada się kierownictwo ZGK.
Pokonali barierę wstydu i niechęci, a swoje obowiązki wykonywali bardzo sumiennie. Swoją pracę wykonywali w trudnych warunkach atmosferycznych. Pracowali z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem.
Pozytywnym efektem jest to, że po zakończeniu projektu w CIS część osób otrzymała staż dla osób bezrobotnych, a 3 osoby zatrudniono w Zakładzie.
Uczestnicy projektu pracują również w Ośrodku Sportu i Rekreacji. 5 osób zatrudniono przy  pracach porządkowych i utrzymaniu zieleni oraz przy drobnych naprawach.
- Oczywiście, że dodatkowi pracownicy są bardzo pomocni. Powierzamy im konkretne prace np. zamiatanie, odśnieżanie, malowanie. Pracują bardzo sumiennie. Niektóre z osób, które nie mogły przyjść do pracy np. rano, pracowały po południu. Oni pomagają nam, a my im – mówi Witold Grim, dyrektor OSiR.

W styczniu br. rozpoczęły się zajęcia w dodatkowo uruchomionej pracowni remontowo-budowlanej, gdzie 5 uczestników projektu w budynkach należących do zasobów miasta wykonuje naprawy, usuwa awarie i prowadzi prace remontowo-budowlane. Zaangażowanie i umiejętności „złotych rączek” docenia  kierownictwo ZGM.
Od stycznia odbywają się także zajęcia w pracowni krawieckiej, gdzie 5 pań uczestniczy w  praktycznej nauce zawodu. Chętnie poznają tajniki pracy krawcowej, a zdobyte umiejętności będą mogły niejednokrotnie wykorzystać w codziennym życiu.
Dla Barbary Trzybińskiej, która uczestniczyła w zajęciach CIS w pracowni krawieckiej najważniejsza była możliwość poznania nowych ludzi i zmiana dotychczasowego środowiska.
- Zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz możliwość dalszej realizacji swoich zawodowych aspiracji, to było bardzo ważne. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że zdobyte kwalifikacje pomogą mi w znalezieniu zatrudnienia. Udział w projekcie i zajęciach CIS, to nie była tylko praca, którą wykonywałam z przyjemnością, ale również możliwość nawiązania przyjaźni.
Te przykłady pokazują, jak ważne było utworzenie CIS na terenie Zawiercia i jak duże znaczenie ma dla reintegracji zawodowej i społecznej uczestników projektu.
- Założenia i cele projektu realizowane są poprzez konkretne działania takie jak: kierowanie uczestników do udziału w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, które działa od 2009 r., gdzie odbywają się również zajęcia z instruktorem zawodu. Uczestnicy mogą nabyć umiejętności zawodowe, podwyższyć je lub przekwalifikować się tak, aby zdobyte doświadczenie było efektywnie wykorzystane na lokalnym rynku pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę indywidualne zainteresowania oraz predyspozycje psycho-fizyczne uczestnika – podsumowuje Zygmunt Knopik, dyrektor MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt: „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” od czerwca 2008 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

03

MAR

2011

3405

razy

czytano

7456/7872

Urząd Miasta Zawiercie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.