Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy

W środę, 23 lutego br., o godz. 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zawierciu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wybór Sekretarza sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  Nr  VI/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc styczeń 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego w Okręgu wyborczym nr 4 w Zawierciu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego w Okręgu Wyborczym nr 3 w Zawierciu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu z  dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych  stałych komisji Rady Miejskiej w Zawierciu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na  2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych .
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie   Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z wykonania Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Zawiercie projektu systemowego w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III w szkołach podstawowych, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego( Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Rejonowego  Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji sp. z o. o. w Zawierciu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości,  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie prawa własności nieruchomości od osób fizycznych  o numerach ewidencyjnych : 1233/1, 1250/1,  1252/1, 1242/1 karta mapy 7, 1883/4, 1882/4, 721/2 karta mapy 4, 797/2, 797/3 karta mapy  5, położonych w Zawierciu obręb Marciszów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej nr ew. 1/52, karta mapy 17, obręb Zawiercie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zawiercie  oznaczonych nr ew. 70/3, 72/3 karta mapy 19,  przy ulicy Północnej, obręb Zawiercie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej nr ew. 16/24,  karta mapy 46, położonej w Zawierciu przy ulicy Osiedlowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej nr ew. 16/25, karta mapy 46, położonej w Zawierciu przy ulicy Osiedlowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. ochrony bezdomnych zwierząt
na terenie miasta Zawiercie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Zawierciu ds. ograniczenia niskiej emisji.
25. Podjęcie uchwały w sprawie  planu pracy Rady Miejskiej w Zawierciu na  2011 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zawierciu na  2011 rok.
27. Odpowiedzi na interpelacje.
28. Sprawy organizacyjne.
29. Wolne wnioski.

15

LUT

2011

4777

razy

czytano

7291/7694

Urząd Miasta Zawiercie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.