Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Uchwalenie budżetu i wygaśnięcie mandatów

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uchwalenie budżetu i wygaśnięcie mandatów

Styczniowe posiedzenie Rady Miejskiej przebiegło szybko i sprawnie. Radni jednomyślnie przyjęli budżet miasta na 2011 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zawiercia na lata 2011 – 2020. W związku z złożoną rezygnacją radnych Pawła Łakoty i Stanisława Sokoła podjęto uchwałę o wygaśnięciu ich mandatów. Obsadzono mandat radnego w okręgu wyborczym nr 1, funkcję tę będzie sprawował Tadeusz Miszczyk. Nowy radny został powołany w związku z rezygnacją Marka Kozieła, który został zastępcą prezydenta ds. społecznych.

Jak zawsze radni mieli możliwość zgłaszania interpelacji w sprawach ważnych dla mieszkańców.

Jarosław Chłosta interpelował o wprowadzenie całkowitego zakazu zatrzymywania się pojazdów na ulicy Huldczyńskiego;
Mirosław Mazur zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie remontu ul. Towarowej i ul. Brata Alberta w związku ze złym stanem nawierzchni.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił prezydent miasta Ryszard Mach
- Sprawę wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Huldczyńskiego trzeba przekazać na lutowe obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która wyda opinie w tej sprawie.
W kwestii remontu dróg, które są powiatowe, wystąpimy z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg.

Podjęto uchwały w sprawie:
- wygaśnięcia mandatów radnych Pawła Łakoty oraz Stanisława Sokoła,
- obsadzeniu mandatu radnego w okręgu wyborczym nr1 (funkcję tę będzie pełnił Tadeusz Miszczyk),
- budżetu miasta Zawiercia na 2011 r.,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercia na lata 2011 – 2020,
- ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2011,
- ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2011,
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 r.,
- zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LVII/712/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zawiercia w 2011 r.,
- zatwierdzenia do realizacji rozszerzenia na rok 2011 projektu POKL, Poddziałanie VII 7.1.1.” Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercia” o działanie o charakterze środowiskowym prowadzone w partnerstwie,
- zmiany uchwały nr III/8/10 Rady Miejskiej w Zawierciu dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zawierciu,
- zarządzenia wyborów do osiedli i sołectw na terenie miasta Zawiercia,
- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (członkami będą: Edward Kłosowski, Ewa Mićka, Krzysztof Sochacki, Zbigniew Wojtaszczyk),
- programu współpracy gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r.,
- szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
- określenia warunków przyznawania dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Zawiercia.

W sprawach organizacyjnych przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o powołaniu Klubu Radnych Niezależnej Alternatywy Wyborczej. Wytypowano skład Komisji Mieszkaniowej, której zadaniem będzie ocena warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal z zasobów gminnych. Członkowie komisji to: Artur Czajkowski, Krzysztof Gawron, Tomasz Pacia oraz Zbyszek Wojtaszczyk.

Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w środę, 23 lutego 2011 r., o godz. 10.00.

27

STY

2011

4661

razy

czytano

7313/7692

Urząd Miasta Zawiercie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.