Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030"| Conference summarising the project 'Zawiercie Local Development Plan 2021-2030'

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konferencja podsumowująca projekt „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030"| Conference summarising the project 'Zawiercie Local Development Plan 2021-2030'

20 marca w Hotelu Villa Verde Congress&Spa odbyła się konferencja podsumowująca projekt Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030".

Wśród zaproszonych gości była m.in. delegacja z Norwegii:

  • Kristian Severeide, doradca ds. międzynarodowych, Rada Hrabstwa Møre i Romsdal
  • Egil Nedal, szef agencji szkoleniowej dla praktykantów
  • Inge Haugen, reprezentujący mechaniczną i techniczną firmę Storvik -
  • John-Atle Henriksen, dyrektor wydziału w szkole średniej w Sunndal
  • Kjetil Dørhellen, doradca ds. zasobów ludzkich, gmina SunndalPrzybyłych gości przywitał Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski, który przedstawił prezentację dotyczącą osiągnięć, jakie udało się zrealizować w Zawierciu dzięki projektowi. To m.in. prężnie działający zespół streetworkerów aktywizujących młodzież, szkolenia podnoszące kompetencje pracowników JST, Lokalne Centrum Kariery służące doradztwu zawodowemu i świadomości lokalnego rynku pracy, działania inwestycyjne w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Następnie głos zabrał Kristian Severeide, który przedstawił prezentację dotyczącą m.in. partnerstwa z Zawierciem oraz systemu szkolnictwa w Norwegii. Potem o zabranie głosu poproszony został Marek Gabzdyl - doradca Miast ze Związku Miast Polskich, który docenił rozwój Zawiercia i zaangażowanie zespołów projektowych w zrealizowanie założeń projektowych. Dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, przedstawiła prezentację dotyczącą wzmacniania kompetencji instytucjonalnych miast w ramach Programu Rozwój Lokalny". Jan Witkowski, Wiceprezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej, Starszy Cechu w Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu, opowiedział o dualnym szkolnictwie zawodowym i lokalnym rynku pracy. Wśród mówców znaleźli się także lokalni eksperci Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030": Sekretarz Miasta Agata Jarza-Korpyś omówiła szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje pracowników JST, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Martyna Tyszczak-Sołtysik oraz streetworkerka Monika Chojnacka przedstawiły efekty, jakie przynosi system wsparcia mieszkańców poprzez streetworking, a Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia Marta Waląg opowiedziała m.in. o Lokalnym Centrum Kariery i współpracy bilateralnej.


Konferencję zwieńczyła część artystyczna w wykonaniu zespołu jazzowego Emotion Trio oraz Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Zawiercie".

 


On 20 March, a conference summarising the project 'Zawiercie Local Development Plan 2021-2030' was held at the Villa Verde Congress&Spa Hotel.

Among the invited guests was a delegation from Norway:

    Kristian Severeide, international affairs advisor, Møre and Romsdal County Council
    Egil Nedal, head of the apprentice training agency
    Inge Haugen, representing the mechanical and technical company Storvik -.
    John-Atle Henriksen, head of department at Sunndal High School
    Kjetil Dørhellen, Human Resources Advisor, Municipality of Sunndal

 

The guests were welcomed by the Mayor of Zawiercie, Łukasz Konarski, who gave a presentation on the achievements made in Zawiercie through the project. These include a thriving team of streetworks activating young people, training to raise the competences of local government employees, a Local Career Centre for vocational guidance and awareness of the local labour market, and investment activities in the Economic Activity Zone.

The floor was then taken by Kristian Severeide, who gave a presentation on, among other things, the partnership with Zawiercie and the education system in Norway. Marek Gabzdyl, advisor to the Association of Polish Cities, was then asked to take the floor, appreciating the development of Zawiercie and the involvement of the project teams in realising the project objectives. Dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Deputy Director of the Institute for Urban and Regional Development, gave a presentation on strengthening the institutional competences of cities as part of the Local Development Programme. Jan Witkowski, Vice President of the Katowice Chamber of Crafts and Trades, Senior Guildmaster at the Guild of Craftsmen and Small and Medium-sized Enterprises in Zawiercie, talked about dual vocational education and the local labour market. Speakers also included local experts from the 'Zawiercie Local Development Plan 2021-2030': City Secretary Agata Jarza-Korpyś discussed trainings and workshops raising the competences of local government employees, MOPS Director Martyna Tyszczak-Sołtysik and streetworker Monika Chojnacka presented the effects brought by the system of supporting residents through streetworking, and Marta Waląg, Director of the Zawiercie Development Agency, talked about the Local Career Centre and bilateral cooperation, among other things.


The conference was concluded with an artistic performance by the Emotion Trio jazz band and the Zawiercie Representative Song and Dance Ensemble.

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

23

MAR

2024

238

razy

czytano

22/7727

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.