Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Zaawansowane technologie w norweskich przedsiębiorstwach. Advanced technologies in Norwegian companies.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zaawansowane technologie w norweskich przedsiębiorstwach. Advanced technologies in Norwegian companies.

W czerwcu polska delegacja odwiedziła Partnera Norweskiego w regionie Møre og Romsdal. Na miejscu gospodarze zapoznali delegację z systemami produkcji, wykorzystaniem potencjału odnawialnych źródeł energii i wdrożeniem zaawansowanych technologii.

 

Fabryka Norsk Hydro

Fabryka Hydro posiada w Sunndal największą i najnowocześniejszą fabrykę pierwotnego aluminium w Europie, zatrudnia 700 osób, produkuje 400 000 ton pierwotnego aluminium, 500 000 ton produktów odlewniczych

W celu zdobycia specjalistycznej, wykształconej technicznie kadry do pracy Zakład zorganizował i udostępnił dzieciom i młodzieży szkolnej dostosowane do wieku oraz poziomu wiedzy pracownie, a także laboratoria prezentujące w atrakcyjny, nowoczesny sposób praktyczne zastosowania procesów chemicznych i fizycznych. Pracownie zachęcają uczniów do nauki technicznych zawodów oraz przyszłego zatrudnienia w fabryce.

Pracownia Newton oferuje edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Nauczanie jest zróżnicowane i koncentruje się na edukacji poprzez zajęcia praktyczne. Na terenie Norwegii oraz innych krajów europejskich działa sieć analogicznych placówek Newton. W Polsce jedyna pracownia Newton funkcjonuje w Łodzi.

 

Elektrownia wodna Aura

 

Elektrownia wodna znajduje się w miejscowości Sunndal w okręgu Møre og Romsdal.  Obiekt, przy zastosowaniu siły płynącej z gór wody, produkuje w sposób ekologiczny, nieemisyjny dla środowiska energię elektryczną zasilającą hutę aluminium oraz Gminę.

Elektrownia Aura jest zasilana przez rurociąg o długości 16  km, który łączy zbiornik z Holbuvatnet. Wyposażona jest w siedem turbin Peltona o mocy zainstalowanej 290  MW. Średnia roczna produkcja instalacji oddanej do użytku w 1953 r. wnosi 1776  GWh.

Delegacji przedstawiono  funkcjonowanie obiektu w czasach historycznych od 1913 r. oraz zmiany, jakie zaszły w procesach produkcji energii w miarę postępu technologicznego i automatyzacji.

Właścicielem inwestycji hydroelektrycznej jest narodowa spółka. Większość produkcji jest dostarczana do huty aluminium Norsk Hydro w Sunndalsøra.

 

Przedsiębiorstwa w Norwegii:

  • Charakteryzują się innowacyjnymi, zmechanizowanymi technologiami,
  • Maksymalne wykorzystują potencjał norweskich odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej),
  • Dbają o środowisko naturalne i ekologię,
  • Ukierunkowane są na rozwój innowacji i zaawansowanych technologii.

 


In June, a Polish delegation visited a Norwegian Partner in the Møre og Romsdal region. On site, the hosts introduced the delegation to production systems, the use of renewable energy potential and the implementation of advanced technologies.


Norsk Hydro factory

The Hydro factory has the largest and most modern primary aluminum plant in Europe in Sunndal, employs 700 people, produces 400,000 tons of primary aluminum, 500,000 tons of casting products

In order to acquire a specialized, technically trained workforce, the plant has organized and made available to school children and young people age- and knowledge-appropriate laboratories, as well as laboratories that present practical applications of chemical and physical processes in an attractive, modern way. The studios encourage students to learn technical trades and future employment at the plant.

The Newton lab offers education in science, technology, engineering and mathematics. Teaching is diverse and focuses on education through hands-on activities. There is a network of analogous Newton facilities in Norway and other European countries. In Poland, the only Newton laboratory operates in Lodz.

 

Aura hydroelectric power plant


The hydroelectric power plant is located in Sunndal, Møre og Romsdal County.  The facility, using the power of water flowing from the mountains, produces environmentally friendly, emission-free electricity to power the aluminum smelter and the Municipality.

The Aura power plant is fed by a 16-kilometer-long pipeline that connects the reservoir to Holbuvatnet. It is equipped with seven Pelton turbines with an installed capacity of 290 MW. The average annual output of the plant, commissioned in 1953, is 1776 GWh.

The delegation was introduced to the operation of the facility in historical times since 1913, and the changes that have taken place in energy production processes as technology and automation have advanced.

The hydroelectric project is owned by a national company. Most of the production is supplied to Norsk Hydro's aluminum smelter in Sunndalsøra.


Companies in Norway:

  • Characterized by innovative, mechanized technologies,
  • Maximize the potential of Norwegian renewable energy sources (including hydropower),
  • Care about the environment and ecology,
  • Are oriented to the development of innovation and advanced technologies.

12

LIP

2023

748

razy

czytano

379/7864

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.