Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Norweska delegacja na wizycie studyjnej w CMC Poland. Norwegian delegation on a study visit to CMC Poland

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Norweska delegacja na wizycie studyjnej w CMC Poland. Norwegian delegation on a study visit to CMC Poland

Podczas swojej wizyty w Zawierciu delegacja norweska uczestniczyła w wizycie studyjnej w CMC Poland Sp. z o. o. – przedsiębiorstwie będącym drugim największym producentem wyrobów stalowych w Polsce.

Goście z Norwegii, wraz z Zastępcą Prezydenta Justyną Miszczyk oraz Dyrektorem Agencji Rozwoju Zawiercia Marcinem Brewką, odwiedzili przedsiębiorstwo, które zajmuje się m.in. recyklingiem, produkcją i przetwórstwem stali.

 

Zwiedzanie rozpoczęło się od obowiązkowego szkolenia BHP, po czym delegacja udała się na warsztaty szkoleniowe CMC Poland zlokalizowane na wydziale Walcowni, Logistyki oraz Stalowni Elektrycznej. Delegacja miała możliwość przyjrzenia się pracy uczniów klas patronackich ZS im. S. Staszica o profilu technik przemysłu metalurgicznego oraz ZS im. J. Bema o profilu technik mechanik, podczas zajęć praktycznych realizowanych pod opieką Instruktorów praktycznej nauki zawodu. Z gośćmi spotkali się również przedstawiciele poszczególnych wydziałów, omawiając proces kształcenia dualnego, nowoczesne procesy technologiczne i działalność firmy.

 

CMC Poland realizuje kształcenie dualne, łączące teorię z praktyką. Uczniowie wybierający swoją ścieżkę edukacyjną, mogą podjąć naukę w lokalnych szkołach technicznych na jednym z sześciu kierunków objętych patronatem CMC Poland i zostać mistrzem w swoich fachu.

 

Wizyta odbyła się 23 listopada 2022 r. Norweska delegacja odwiedziła Polskę w ramach współpracy podczas realizacji zadania „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

Zdjęcia: Szymon Bacior


During its visit to Zawiercie, the Norwegian delegation participated in a study visit to CMC Poland Sp. z o. o. - an enterprise that is the second largest manufacturer of steel products in Poland.

The guests from Norway, together with Deputy Mayor Justyna Miszczyk and Director of the Zawiercie Development Agency Marcin Brewka, visited the company, which is engaged in recycling, steel production and processing, among other activities.


The tour began with a mandatory health and safety training, after which the delegation went to CMC Poland's training workshops located at the Rolling Mill, Logistics and Electric Steel Plant. The delegation had the opportunity to observe the work of students of the patron classes of ZS S. Staszic with the profile of metal industry technician and ZS J. Bema with the profile of mechanic technician, during practical classes carried out under the supervision of Instructors of practical vocational training. Representatives of individual departments also met with the guests, discussing the process of dual training, modern technological processes and company activities.


CMC Poland implements dual education, combining theory and practice. Students choosing their educational path can study at local technical schools in one of the six faculties under CMC Poland's auspices and become masters in their trades.


The visit took place on November 23, 2022. The Norwegian delegation visited Poland as part of cooperation during the implementation of the task "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030" financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.


Photos: Szymon Bacior

 

06

GRU

2022

1307

razy

czytano

628/7838

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.