Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Jednostki organizacyjne i spółki

Szkoła Muzyczna w Zawierciu

Szkoła Muzyczna w Zawierciu

 

Szanowni Państwo!

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że od 1 września 2022 r.
w naszym mieście Zawiercie rozpocznie działalność publiczna Szkoła muzyczna I stopnia.                          

Placówka będzie się mieścić przy ul. Powstańców Śląskich 18 w obecnie istniejącej SP 4.

Nauka w szkole jest bezpłatna, a jedyne Państwa koszty będą związane z wypożyczeniem instrumentu (jeżeli nie zakupią Państwo własnego).

 

Naukę można rozpocząć na następujących instrumentach:

 • Fortepian
 • Akordeon
 • Skrzypce
 • Wiolonczela
 • Gitara
 • Flet
 • Saksofon
 • Obój
 • Trąbka
 • Puzon
 • Klarnet
 • Perkusja

Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych na ogół 2 lub 3 razy w tygodniu.
 

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest:

 1. złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim
 2. uzyskanie akceptacji komisji rekrutacyjnej podczas badania przydatności
 3. zakup lub wypożyczenie instrumentu (wypożyczenie nie dotyczy fortepianu/pianina).

Na teranie szkoły będzie funkcjonować odpłatna  wypożyczalnia instrumentów, z której będą Państwo mogli korzystać.

W Szkole Muzycznej I stopnia realizujemy program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym. Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

1. Sześcioletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat lub 6 lat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki. Obowiązkowe przedmioty w klasie pierwszej, to:

 • instrument główny 2 razy w tygodniu po 30′
 • kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45′
 • rytmika 1 raz w tygodniu – 45′

2. Czteroletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.

 Obowiązkowe przedmioty w klasie pierwszej, to:

 • instrument główny 2 razy w tygodniu po 45′
 • kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45′

W klasach wyższych uczniowie  Szkoły Muzycznej uczęszczają dodatkowo na zajęcia chóru lub orkiestry, grają w zespołach instrumentalnych.

Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

• wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania w załącznikach),
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

Termin składania wniosków 4 maja 2022 r. 

Wnioski można składać:

 • w wersji papierowej (w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Powstańców Śląskich 18, Zawiercie),
 • w wersji elektronicznej: szkolamuzyczna@zawiercie.eu.

 

Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej odbędzie  się na podstawie badania przydatności, które zostanie przeprowadzone  7 maja 2022 r. w Szkole muzycznej  (ul. Powstańców Śląskich 18).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji będzie dostępny po terminie składania wniosków tj. po 4 maja.

Celem  badania przydatności jest określenie uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych
 i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Bardzo prosimy wpisać we wniosku trzy preferowane instrumenty.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na dany instrument podejmuje komisja biorąc pod uwagę punktację z przesłuchania, ilość dostępnych miejsc na dany instrument oraz warunki psychofizyczne dziecka.

Na przełomie kwietnia i maja będzie dla Państwa zorganizowane spotkanie informacyjne,
o dokładnym terminie będziemy informować.

Zapraszamy do Szkoły Muzycznej!!!

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.