Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Straż Miejska » Aktualności

PODSUMOWANIE akcji „ Bezpieczne Wakacje 2016”

Straż Miejska w Zawierciu  zakończyła trwającą od 27 czerwca do 31 sierpnia akcję „Bezpieczne Wakacje 2016".

Wraz z nadejściem wakacji podjęto działania zmierzające do zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianego porządku w mieście, w ramach których starano się:

- minimalizować negatywne zjawiska patologiczne w związku ze spożywaniem wyrobów alkoholowych i tytoniowych przez nieletnich,
- ujawniać przestępstwa i wykroczenia popełnione przez sprzedawców alkoholu i wyrobów tytoniowych, polegające na ich sprzedaży osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
- poprawić stan porządku i spokoju publicznego poprzez kontrole miejsc wypoczynku i gromadzenia się dzieci i młodzieży.

W ramach prowadzonych działań przeprowadzono:

•    9 kontroli terenów przyległych do Dworca PKP;
•    36 kontroli terenów przyległych do basenów miejskich przy ul. Sienkiewicza i Glinianej;
•    49 kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i tytoniowych, gdzie sprawdzano, czy alkohol nie jest sprzedawany nieletnim;
•    31 kontroli terenów szkół i przedszkoli, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz zapobiegania przypadkom dewastacji mienia i innym zachowaniom niezgodnym z zasadami przestrzegania porządku i spokoju publicznego;
•    11 kontroli parków miejskich przy ul. Sienkiewicza i Kościuszki
•    29 kontroli placów zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz zapobiegania przypadkom dewastacji mienia,
•    12 kontroli terenów przyległych do fontann miejskich.

Ponadto kontrolowano miejsca zagrożone zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie osiedli mieszkaniowych Centrum, Zuzanka, Argentyna, Szymańskiego, Stary Rynek, Piłsudskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby nietrzeźwe.

W wyniku przeprowadzonych ww. kontroli ujawniono 159 wykroczeń, za które na sprawców wykroczeń nałożono 40 mandatów karnych, przeprowadzono 6 postępowań wyjaśniających zakończonych skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zawierciu. a w 113 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

 

***

Materiały dydaktyczne dla Straży Miejskiej

W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach    odbyło się 20 kwietnia br. uroczyste przekazanie dla Straży Miejskiej w Zawierciu sygnalizatora świetlnego oraz materiałów dydaktycznych promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W uroczystości udział wzięli Komendant Straży Miejskiej Artur Kowal oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Roman Bańczyk.

WORD w Katowicach zakupił zawierciańskiej Straży Miejskiej sygnalizację świetlną (światła drogowe), które zostaną wykorzystane przez mundurowych w trakcie spotkań  z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych do nauki oraz aktywnego uczestnictwa dzieci w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych przedstawiających sytuacje drogowe zbliżone do naturalnych.

Ponadto katowicki WORD przekazał pakiety elementów odblaskowych, koszulek oraz materiały dydaktyczne w postaci książeczek „Kodeks Drogowy Dla Najmłodszych”, które zostaną przeznaczone na nagrody rzeczowe dla dzieci w ramach prowadzonych przez strażników spotkań i pogadanek profilaktycznych oraz konkursów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.       

***

Zawierciańska Straż Miejska ujęła złodzieja, który okradł sklep spożywczy.

Ujęcia dokonano w dniu 06.04.2016 r. na ulicy Wierzbowej w Zawierciu dzięki sprzedawczyni sklepu, która szybko  powiadomiła o kradzieży strażników. Sprawcą kradzieży 12 puszek piwa okazał się młody mężczyzna mieszkaniec miasta Zawiercie, którego następnie przekazano funkcjonariuszom policji.      

***

Straż Miejska w Zawierciu kontynuuje rozpoczęte w latach ubiegłych spotkania profilaktyczno – edukacyjne kierowane do najmłodszych w myśl zasady „czego Jaś się nie nauczył, Jan nie będzie umiał” prowadzi spotkania z przedszkolakami. 23 marca br. na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr 5 w Zawierciu mundurowi oraz towarzysząca im maskotka „WARCIK” opowiadali o codziennej służbie funkcjonariuszy.

W formie zabawowej omawiano takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo w trakcie zabaw w parku, nad wodą; podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię oraz kilka prostych zachowań pozwalających uniknąć pogryzienia przez psa i sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami. Ponadto zapoznano przedszkolaki z obowiązkami dotyczącymi czystości i porządku w mieście, a w szczególności zaśmiecaniem terenów zielonych oraz zanieczyszczaniem przez psy miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zorganizowanym spotkaniu, zadawały dużo pytań oraz odpowiadały na zadawane zagadki. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz umundurowania, dystynkcji oraz wyposażenia, jakie posiada strażnik miejski.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały książeczki edukacyjne oraz kamizelki odblaskowe z herbem naszego miasta i wizerunkiem strażnika „WARCIKA”, które mają wyróżniać i chronić maluchów w trakcie przedszkolnych spacerów po mieście.

   

   

   

   

***

PODSUMOWANIE akcji „ Bezpieczne Ferie 2016”

Straż Miejska w Zawierciu  zakończyła trwającą od 15 do 28 lutego akcję „Bezpieczne ferie 2016".

 Wraz z nadejściem ferii zimowych podjęto działania zmierzające do zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianego porządku w mieście, w ramach których starano się:
- minimalizować negatywne zjawiska patologiczne w związku ze spożywaniem wyrobów alkoholowych i tytoniowych przez nieletnich,
- ujawniać przestępstwa i wykroczenia popełnione przez sprzedawców alkoholu i wyrobów tytoniowych, polegające na ich sprzedaży osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
- poprawić stan porządku i spokoju publicznego poprzez kontrole miejsc wypoczynku i gromadzenia się dzieci i młodzieży.

W ramach prowadzonych działań przeprowadzono:
- 1 kontrolę terenów przyległych do Dworca PKP;
- 2 kontrole terenów przyległych do lodowiska miejskiego przy ul. Wierzbowej;
- 10 kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i tytoniowych, gdzie sprawdzano, czy alkohol nie jest sprzedawany nieletnim;
- 4 kontrole terenów szkół i przedszkoli,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz zapobiegania przypadkom dewastacji mienia i innym zachowaniom niezgodnym z zasadami przestrzegania porządku i spokoju publicznego;
- 4 kontrole salonów gier oraz terenów przyległych do kafejek internetowych.

Ponadto kontrolowano miejsca zagrożone zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie osiedli mieszkaniowych Centrum, Zuzanka, Argentyna, Szymańskiego, Stary Rynek, Piłsudskiego oraz rejony Parków Miejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby nietrzeźwe.

W wyniku przeprowadzonych ww. kontroli ujawniono 67 wykroczeń, za które na sprawców wykroczeń nałożono 15 mandatów karnych, a w 52 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

***

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zawierciu ujęli mężczyznę, który dopuścił się czynu nieobyczajnego w Parku „Adama Mickiewicza” w Zawierciu. W stosunku do ujętego mężczyzny wyciągnięto konsekwencje karne.

Ponadto Zawierciańska Straż Miejska dokonała zatrzymania mężczyzny, który podawał do sprzedaży na targowisku przy ul. Broniewskiego w Zawierciu papierosy w foliowanych woreczkach bez akcyzy. Zatrzymanym mężczyzną okazał się obywatelem Bułgarii, którego następnie przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

W czerwcu Strażnicy podjęli 293 interwencje, z których 168 zostało zgłoszonych od mieszkańców, 20 przekazanych przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w ramach współpracy w działaniach nad bezpieczeństwem miasta, natomiast 105 interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli z własnej inicjatywy.

 ***

Zawierciańska Straż Miejska ujęła w miniony czwartek mężczyznę, który organizował na miejskim targowisku przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej nielegalny hazard.
Mężczyzna organizował grę w trzy kubki. Patrol straży w wyniku podjętej obserwacji ujął 29 letniego mężczyznę, mieszkańca gminy Siewierz, którego następnie przekazano funkcjonariuszom Policji.

***

Strażnicy Miejscy ujawnili na ternie lasu przy ul Gardy w Zawierciu dzikie wysypisko śmieci. Funkcjonariuszom udało się również namierzyć sprawcę tego wykroczenia.

Wśród pozostawionych odpadów strażnicy odnaleźli dokumenty mogące należeć do osoby odpowiedzialnej za to wykroczenie. Następnie w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalono mężczyznę, który przyznał się do podrzucenia śmieci za co otrzymał mandat karny oraz został zobligowany do uprzątnięcia terenu.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że śmieci zamiast do lasu można bezpłatnie wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przywozić posegregowane surowce wtórne.

Do PSZOK można przywozić również odpady budowlane i rozbiórkowe (m.in. gruz, ziemia, beton, drewno zmieszane impregnowane) w ilości 50 kg na jednego mieszkańca miesięcznie. W przypadku posiadania większej ilości odpadów budowlanych możliwe jest odpłatne zamówienie usługi odbierania odpadów budowlanych przez uprawnionego przedsiębiorcę (podstawienie koleby) lub oddanie odpadów budowlanych poza limitem na PSZOK za dodatkową opłatą.

Zwracamy również uwagę, że jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej prowadzone są prace remontowo – budowlane, powstałe odpady jak np. gruz budowlany, styropian, papa, wełna mineralna powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę, ponieważ właścicielowi nie przysługuje prawo pozbywania się tego typu odpadów w ramach opłaty za śmieci.

PSZOK czynny jest całą dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpady są przyjmowane od mieszkańców miasta po okazaniu jednego z następujących dokumentów: dobrowolne okazanie się dowodem osobistym; deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenie złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim lub ostatni dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja telefoniczna pod numerem telefonu: 606 811 501

Katowicka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego przesłała zawierciańskim funkcjonariuszom Straży Miejskiej podziękowania za pomoc w zatrzymaniu osoby poszukiwanej przez CBA.

Dziękując za udzieloną pomoc, Wydział Operacyjno – Śledczy CBA w Katowicach skierował do Straży Miejskiej specjalne pismo w tej sprawie.

„Zatrzymanie poszukiwanego pozwoliło na realizację przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Katowicach czynności do prowadzonego postępowania przygotowawczego” – napisano w podziękowaniach.

Poszukiwany mężczyzna został ujęty przez patrol Straży Miejskiej na początku kwietnia bieżącego roku, a następnie przekazany policji.

***

Straż Miejska w Zawierciu kontynuuje rozpoczęty w ubiegłych latach cykl szkoleń w ramach programu „Bezpieczne Miasto Zawiercie”.

W kwietniu, w ramach zajęć z samoobrony, przeszkolone zostały uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego.

Instruktor Straży Miejskiej podczas zajęć omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz uczył dziewczęta jak postępować, gdy dojdzie do napaści. Uczennice poznały także kilka chwytów i trików, które mogą okazać się przydatne w razie ataku.

***

Podsumowanie akcji „ Bezpieczne Ferie 2015”

Straż Miejska w Zawierciu podsumowała akcję „Bezpieczne ferie 2015”, która trwała od 2 do 15 lutego br. na terenie miasta.

Wraz z nadejściem zimowych wakacji podjęto działania zmierzające do zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianego porządku w mieście w ramach których starano się:
- minimalizować negatywne zjawiska patologiczne w związku ze spożywaniem wyrobów alkoholowych i tytoniowych przez nieletnich,
- ujawniać przestępstwa i wykroczenia popełnione przez sprzedawców alkoholu i wyrobów tytoniowych, polegające na sprzedaży tych produktów osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
- poprawić stan porządku i spokoju publicznego poprzez kontrole miejsc wypoczynku i gromadzenia się dzieci i młodzieży.

W ramach prowadzonych działań Straż Miejska w Zawierciu przeprowadziła:

- 6 kontroli terenów przyległych do Dworca PKP
- 8 kontroli terenów przyległych do lodowiska miejskiego przy ul. Wierzbowej,
- 6 kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i tytoniowych, gdzie sprawdzano czy alkohol nie jest sprzedawany nieletnim,
- 9 kontroli terenów szkół i przedszkoli, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz zapobiegania przypadkom dewastacji mienia i innym zachowaniom niezgodnym z zasadami przestrzegania porządku i spokoju publicznego,
- 2 kontrole salonów gier oraz terenów przyległych do kafejek internetowych

Ponadto kontrolowano miejsca zagrożone zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie osiedli mieszkaniowych Centrum, Żabki, Stary Rynek, Piłsudskiego oraz rejony Parków Miejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby nietrzeźwe.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 85 wykroczeń za które nałożono 18 mandatów karnych, a w 67 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

 

***

Z okazji Ogólnopolskiego Święta Straży Miejskich i Gminnych, które obchodzone jest 29 sierpnia Prezydent Miasta awansował na wyższe stanowiska trzech funkcjonariuszy: inspektora Sławomira Brożka na stanowisko starszego inspektora, młodszego inspektora Tomasza Leksa na stanowisko inspektora oraz młodszego specjalistę Andrzeja Ludwiga na stanowisko specjalisty. Awanse wręczył Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Mikuła. Wyróżniający się strażnicy otrzymali także listy gratulacyjne od Policji, z którą strażnicy miejscy stale współpracują.

Zawierciańscy funkcjonariusze cieszą się coraz większym zaufaniem mieszkańców, co podczas akademii podkreślał komendant straży Andrzej Koczur. – Chcemy być strażą miejską nie władz, ale mieszkańców Zawiercia. Wykonując czynności staramy się, aby podstawowy porządek w mieście był przestrzegany i nie zakłócał spokojnego i bezpiecznego życia obywateli. Cieszymy się ze wzrastającego zaufania mieszkańców do naszej formacji, o czym świadczy wzrastająca ilość interwencji zgłaszanych przez zawiercian - podkreślał komendant.

Gratulacje za dotychczasową pracę na rzecz miasta mundurowym złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Edmund Kłósek, radny Sejmiku Wojewódzkiego Marian Gajda, Komendant Powiatowy Policji Robert Szczypka, Zdzisław Słota ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz gospodarze uroczystości wiceprezydenci Wojciech Mikuła i Marek Kozieł. – Składamy Wam dziś gorąca podziękowania za Waszą służbę i pracę na rzecz poprawy wizerunku formacji. Wykonujecie swoje obowiązki wzorowo, szczególny nacisk kładąc na propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w ramach realizowanych programów profilaktycznych – powiedział wiceprezydent Wojciech Mikuła.

Od początku bieżącego roku Straż Miejska w Zawierciu podjęła 2097 interwencji, z których 1483 zgłosili mieszkańcy, a 103 zostało przekazanych przez Komendę Powiatową Policji. 511 interwencji zawierciańscy funkcjonariusze podjęli z własnej inicjatywy. W tym czasie Strażnicy prowadzili m.in. akcje „Bezpieczne Wakacje” oraz „Bezpieczne Ferie”, a także organizowali liczne pogadanki w szkołach i przedszkolach wspólnie z maskotką straży miejskiej – kotem „Warcikiem”.

 

***

W dniu 26 maja 2014 r Straż Miejska wraz ze swoją maskotką „Warcikiem” została zaproszona na festyn rodzinny do przedszkola nr. 8 przy ulicy Wierzbowej w Zawierciu.
W czasie tego pikniku, gdzie wszyscy uczestnicy świetnie się bawili Straż Miejska przeprowadziła konkurs ze znajomości bezpiecznego zachowania się w domu, na podwórku oraz na drodze. W konkursie uczestniczyły drużyny składające się z przedszkolaka i jego rodzica.
Zwycięzcą została drużyna przedszkolanki Judyty. Wszystkie przedszkolaki, które uczestniczyły w konkursie zostały nagrodzone kamizelkami odblaskowymi, które osobiście wręczył Pan Prezydent Zawiercia Ryszard Mach. Ponadto uczestnicy otrzymali inne drobne upominki od Straży Miejskiej.
Zabawa była szampańska a strażnik „Warcik” cieszył się wśród dzieci ogromną popularnością, bawiąc się z nimi i chętnie pozował do zdjęć.     
   
 

W ramach programu pn. "Bezpieczne miasto Zawiercie” straż miejska przeprowadziła szkolenie uczennic szkół średnich z zakresu samoobrony. Na bezpłatne szkolenie ju – jitsu zgłosiło się 29 uczennic z I LO im. S. Żeromskiego, Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego.
Czytaj więcej

Studenci Uniwersytetu Dziecięcego odwiedzili magistrat

„Jak urządzić dobry Urząd” – to temat warsztatów, które zorganizowano dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego w zawierciańskim magistracie. Druga część wykładów poświęcona była pracy Straży Miejskiej oraz zasadom bezpieczeństwa w drodze do szkoły i podczas zabaw. Czytaj więcej

Edukacja najmłodszych

Straż Miejska w Zawierciu kontynuując rozpoczęte w latach ubiegłych spotkania profilaktyczno - edukacyjne z dziećmi szkół podstawowych oraz przedszkoli  w dniu 13 marca 2014 na zaproszenie Dyrekcji Prywatnego Przedszkola „Akademia Malucha „ mieszczącego się w Zawierciu, odwiedziła dzieci w ich palcówce. Mundurowi oraz towarzysząca im w spotkaniu maskotka o imieniu „Warcik” w formie zabawowej przekazali maluchom najważniejsze zasady bezpiecznej zabawy na podwórku, zachowań w stosunku do obcych ludzi i zwierząt oraz bezpiecznej drogi do i z przedszkola. Ponadto Funkcjonariusze opowiedzieli czym zajmuje się Straż Miejska oraz opisali umundurowanie swojej formacji. Na koniec spotkania nie obyło się bez drobnych upominków. Przedszkolaki otrzymały książeczki edukacyjne oraz kamizelki odblaskowe z umieszczonym na nich herbem naszego miasta i wizerunkiem strażnika „Warcika”, które mają wyróżniać i chronić maluchów w trakcie przedszkolnych  spacerów po mieście.      

Kontrola pustostanów - pomoc bezdomnym

Na terenie miasta Zawiercie znajduje się wiele niezamieszkałych budynków, które nierzadko stanowią miejsce schronienia dla osób bezdomnych. W dniu 28 stycznia 2014 r Funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji oraz współpracujący z mundurowymi pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu  w ramach wspólnych działań kontrolowali ujawnione miejsca przebywania osób bezdomnych. W jednym z pustostanów przy ulicy Próżnej został znaleziony mocno wyziębiony śpiący mężczyzna, którego przewieziono do schroniska w Żerkowicach.

 

 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna