Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Ochrona powietrza

Strona główna » Dla mieszkańców » Ochrona powietrza

POWIADOMIENIA SPOŁECZEŃSTWA O ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o wystąpieniu/nie wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i
 

JAKOŚĆ POWIETRZA

PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA

ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DOTYCZĄCA SPOSOBU INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  MAJĄCY NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)

Mapa jakości powietrza na świecie
 

INNE LOKALNE DOKUMENTY

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zawiercie

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercia oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Zawiercie zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Program ochrony środowiska dla miasta Zawiercie do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku

Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

EDUKACJA

„Materiały edukacyjne w zakresie uchwały antysmogowej”

Link do infografik „ uchwała antysmogowa dla śląskiego!”:

http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Linki do filmików edukacyjnych: 

http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada
http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki

Strona poświęcona zagadnieniu jakości powietrza w regionie:

http://powietrze.slaskie.pl/

Tworzymy atmosferę – włącz się do akcji ochrony powietrza

Prezentacja WIOŚ dla szkół – „Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza”

 

 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna