Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych

PROCEDURA URZĘDU MIASTA ZAWIERCIE

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH.

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Kto może załatwić sprawę:

Producent rolny, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji i na jej podstawie wypłata zwrotu podatku.

Wymagane dokumenty (załączniki):

  • Wniosek
  • Oryginały faktur VAT lub ich potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli producent jest osobą prawną
  • Pisemna zgoda współposiadaczy na dokonanie zwrotu jednemu z nich w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania
  • Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku

Opłaty:

-

Godziny otwarcia kas:

Pn. 8.00 – 14.45
wt. - pt. - 7.00 - 13.45

Termin załatwienia sprawy:
 

  • Decyzja zostaje wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
  • Zwrot podatku następuje w okresie od dnia 01.04. do dnia 30.04. oraz od dnia 01.10. do dnia 31.10. danego roku


Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Punkt Obsługi Interesanta  - hol Urzędu Miasta

Telefon, e-mail:

tel. (32) 672 16 61; (32) 494 12 10.
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. (t.j. Dz. U. z 2015 r. 1340 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2018r. ogłaszane corocznie w Dzienniku Ustaw w sprawie stawek podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju (Dz. U. 2018r., poz.2313)

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie w terminie 14 dni od potwierdzenia jej odbioru.

Informacje o zastosowaniu:

Wniosek złożony przez producenta rolnego dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i służy do określenia wysokości jego zwrotu. Wypłatę zwrotu podatku dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek wnioskodawcy, a w przypadku braku konta bankowego - w kasie Nr 1 Urzędu Miasta.

Uwagi:

Wniosek z załącznikami jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Formularz wniosku o zwrot podatku można pobrać:

•    poprzez Internet: www.zawiercie.eu

•    osobiście - pokój nr 11


Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Informacji.
Decyzję ustalającą limit i kwotę zwrotu podatku dostarcza Urząd Miejski na adres podatnika wskazany we wniosku.


 

.Aktualizacja: 05.03.2019r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.