Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Zmiana zasad rozliczania wpłat podatków

Zmiana zasad rozliczania wpłat podatków

Informacja o podstawowych zasadach rozliczania wpłat podatków obowiązujących od dnia 01-01-2020r. w związku ze zmianą art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa

Wydział Podatków informuje, że od dnia 01.01.2020r. zmianie uległy przepisy art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z  2019r. poz. 900 ze zm.), zgodnie z którym „jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę  zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika”.

Zmieniony przepis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązuje od 1 stycznia 2020r. i ma zastosowanie do wpłat dokonanych od 1 stycznia 2020r. , bez względu na to czy podatnik uiszcza bieżące zobowiązanie powstałe w 2020r. czy wcześniejsze zaległości podatkowe.

Wprowadzona zmiana skutkuje ograniczeniem uprawnień podatnika do swobodnego wskazywania za jaki okres dokonuje wpłaty. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decydować będzie art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej a nie wskazanie wpłacającego. W świetle nowych przepisów organ podatkowy wiąże jedynie dyspozycja podatnika co do rodzaju uiszczanego podatku.

Tym samym w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań we wskazanym rodzaju podatku organ podatkowy najpierw rozliczy wpłatę na zaległości. Tylko w sytuacji braku zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozliczamy na wskazane przez podatnika bieżące zobowiązanie.

Z powyższą informacją i nowymi zasadami rozliczania wpłat podatków powinni zapoznać się podatnicy, którzy posiadają nieruchomości we współwłasności oraz którzy mają zaległości we wpłatach podatków.

O sposobie zarachowania wpłaty podatnik będzie informowany w formie postanowienia zgodnie z art.216 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.