Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE ZGONU

ZGŁOSZENIE ZGONU

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
  3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- sporządzenie aktu,

- wymeldowanie (wykreślenie z rejestru mieszkańców),

- wydanie z urzędu jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu zgonu

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Zawierciu, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach,  za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

UWAGI:

1. Zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić  w ciągu 24 godzin od zgonu.

3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

a. małżonek,

b. wstępni, zstępni,

b. powinowaci,

c. podmiot, który się do tego dobrowolnie zobowiąże.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.     z 2018r. poz. 2224.ze zm.).

 2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1382 ze zm.).

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1044 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U.   z 2017r. poz. 912 ze zm.)

Aktualizacja 27.05.2019

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.