Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE DZIECKA URODZONEGO W ZAWIERCIU

ZGŁOSZENIE DZIECKA URODZONEGO W ZAWIERCIU

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, polskiego konsula.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

W następnym dniu roboczym, w przypadku zgłoszenia elektronicznego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- sporządzenie aktu,

- nadanie numeru PESEL,

- zameldowanie,

- wydanie jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu urodzenia

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC       w Zawierciu, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz płeć.

2. Urodzenie dziecka żywego należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty sporządzenia karty zgłoszenia urodzenia.

Zgłoszenie dziecka martwo urodzonego dokonuje się w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty urodzenia dziecka.

3. Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego.

4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:  ojciec dziecka lub matka, oraz pełnomocnik

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2224.ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

Aktualizacja 27.05.2019

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.