Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Edukacji

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowychWydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ EDUKACJI

Do kogo adresowana jest procedura:

Zgłoszenie do ewidencji może złożyć osoba prawna lub fizyczna zakładająca przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Wymagane załączniki:

 1. Statut szkoły (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.)
 2. Lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot).
 3. Dokument informujący o dysponowaniu lokalem:
  • w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części – pozwolenie właściwego organu,
  • opinia Komendy Straży Pożarnej,
  • opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego,
  • informacja o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt a-c ustawy o systemie oświaty.
 4. Dla osoby fizycznej –potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej- aktualny wypis z rejestru sądowego.
 5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3. ustawy o systemie oświaty (konieczne w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności).
 6. Pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.


Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od daty zgłoszenia.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Wydział Edukacji

Telefon, e-mail:

032 672 16 61, 032 672 12 39, edukacja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

POBIERZ DRUK
Zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Zawiercie szkoły podstawowej niepublicznej/gimnazjum niepublicznego

POBIERZ DRUK
Zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Zawiercie przedszkola niepublicznego

Podstawa prawna:

Art.82 ust.2 i 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.)

Tryb odwołania:

Do Śląskiego Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie

Informacje o zastosowaniu:

Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek. Otrzymanie dotacji na prowadzenie szkoły lub placówki z budżetu gminy.

Uwagi:

 1. Organ dokonujący wpisu do rejestru przekazuje kopie zaświadczenia organowi podatkowemu i Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach.
 2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi wydającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
 3. Organ wydający zaświadczenie o wpisie do ewidencji z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.
 4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym celu zobowiązana jest na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji organ wydający zaświadczenia o wpisie do ewidencji obwiązany do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.


W celu uzyskania szczegółowych informacji lub złożenia wniosku należy udać się do pok. nr 105.

 

Aktualizacja: 14.02.2017 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.