Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Zawierciańska Karta Dużej Rodziny

Strona główna » Dla mieszkańców » Zawierciańska Karta Dużej Rodziny

Program - Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
- adresowany jest do rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej troje dzieci.

Kartę Dużej Rodziny moga otrzymać wszyscy rodzice, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka (a także ich małżonkowie), którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na kryterium dochodowe

Karta przydzielana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

    Celem Programu jest wspieranie dużych rodzin poprzez różnego rodzaju zniżki, zapewniając im m.in. możliwość korzystania z niezwykle bogatej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej.  Zniżki oferują zarówno instytucje miejskie, jak i prywatni przedsiębiorcy. Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień oraz partnerów programu znajduje się w zakładce – Ulgi miejskie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 47

42-400 Zawiercie

www.mopszawiercie.pl

 

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna