Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Podatków » Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO ZAWIERCIU

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ SPADKODAWCY



Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej

Wymagane dokumenty (załączniki):

Podanie opatrzone podpisem i numerem identyfikacji podatkowej (NIP) osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia oraz dokumenty wskazujące, że wnioskodawca może być spadkobiercą

Opłaty:

Opłaty od zaświadczenia w wysokości 17,00 zł uiszcza się w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek:

 

Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173



Godziny otwarcia kas:

Pn. 8.00 – 14.45
wt. - pt. - 7.00 - 13.45

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia podania

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9

Telefon, e-mail:

tel. (32) 67-216-61, (32) 49 41 279    
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)
-

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.02.2018r. w sprawie zaświadczeń wydawanych  przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 447)
- Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.800 ze zm.)

 

Tryb odwołania:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w ciągu 7 dni od potwierdzenia jego odbioru

Informacje o zastosowaniu:

W celu objęcia masy spadkowej

Uwagi:

Podanie należy składać w pokoju nr 9.
Zaświadczenie należy odebrać osobiście, okazując dowód osobisty


 

Aktualizacja: 30.04.2019 r.
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna