Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydz. Podatków » Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKAWydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Za zgodą podatnika:
 
 • jednostki organizacyjne, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów
 • kontrahenci podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości
 • małżonek podatnika a także rozwiedziony małżonek w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz członkowie rodziny, którzy współdziałają z podatnikiem w wykonywaniu działalności gospodarczej – zgoda podatnika nie jest wymagana jeżeli wnioskodawcą jest małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej (druk do pobrania)
 • wspólnicy spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komplementariusze spółek komandytowych albo komandytowo – akcyjnych, niebędących akcjonariuszami

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej.

Wymagane dokumenty (załączniki):
 
 • Podanie opatrzone podpisem i numerem identyfikacji podatkowej (NIP) osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia, a w przypadku działalności gospodarczej również pieczęcią używaną dla celów tej działalności.
 • Pisemna zgoda podatnika z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym oraz numerem identyfikacji podatkowej (NIP), a jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą również z pieczęcią używaną dla celów tej działalności
 • Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Opłaty:

Opłaty od zaświadczenia w wysokości 21,00 zł uiszcza się w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek:
 
Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


Godziny otwarcia kas:

Pn. 8.00 – 15.00
wt. - pt. - 7.00 - 14.00

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia podania i pisemnej zgody podatnika.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9

Telefon, e-mail:

tel. (32) 67-216-61, (32) 49 41 211    
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz.2355)
-  Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (DZ.U. z 2015r. poz. 783 z póź. zm.)
- Ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.613 z póź. zm.)


Tryb odwołania:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w ciągu 7 dni od potwierdzenia jego odbioru.

Informacje o zastosowaniu:

Celem sprawdzenia regulowania należności przez podatnika.

Uwagi:

Podanie należy składać w pokoju nr 9.

Formularz oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej można pobrać:
•    poprzez internet: www zawiercie.eu
•    osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 9.

Zaświadczenie należy odebrać osobiście, okazując dowód osobisty.


Aktualizacja: 04.05.2016 r.
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna