Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA

 

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA

 


Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Za zgodą podatnika:
 

  • jednostki organizacyjne, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów
  • kontrahenci podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości
  • małżonek podatnika a także rozwiedziony małżonek w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz członkowie rodziny, którzy współdziałają z podatnikiem w wykonywaniu działalności gospodarczej – zgoda podatnika nie jest wymagana jeżeli wnioskodawcą jest małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej (druk do pobrania)
  • wspólnicy spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komplementariusze spółek komandytowych albo komandytowo – akcyjnych, niebędących akcjonariuszami


Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej.

Wymagane dokumenty (załączniki):
 

  • Podanie opatrzone podpisem i numerem identyfikacji podatkowej (NIP) osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia, a w przypadku działalności gospodarczej również pieczęcią używaną dla celów tej działalności.
  • Pisemna zgoda podatnika z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym oraz numerem identyfikacji podatkowej (NIP), a jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą również z pieczęcią używaną dla celów tej działalności
  • Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej


Opłaty:

Opłaty od zaświadczenia w wysokości 21,00 zł uiszcza się w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek:
 

Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


Godziny otwarcia kas:

Pn. 8.00 – 14.45
wt. - pt. - 7.00 - 13.45

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia podania i pisemnej zgody podatnika.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9

Telefon, e-mail:

tel. (32) 67-216-61, (32) 49 41 279    
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.02.2018r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2018 r. poz.447)
-  Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.800 ze zm.)

Tryb odwołania:


Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w ciągu 7 dni od potwierdzenia jego odbioru.

Informacje o zastosowaniu:

Według potrzeb podatnika.


Uwagi:

Podanie należy składać w pokoju nr 9 lub Informacji.

Formularz oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej można pobrać:
•    poprzez internet: www zawiercie.eu
•    w pokoju nr 9.

Zaświadczenie należy odebrać osobiście, okazując dowód osobisty.


Aktualizacja: 24.04.2019 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.