Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU


ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH


Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Podatnik podatku rolnego

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Podanie opatrzone podpisem i numerem identyfikacji podatkowej (NIP) osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia, a w przypadku działalności gospodarczej również pieczęcią używaną dla celów tej działalności

Opłaty:

Zwolnienie z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia podania

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9

Telefon, e-mail:

tel. (32) 67-216-61, (32) 49 41 279   
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)


Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.02.2018r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 447)
- Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.800 ze zm.)

 

Tryb odwołania:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w ciągu 7 dni od potwierdzenia odbioru postanowienia

Informacje o zastosowaniu:

W celach świadczeń emerytalno – rentowych dla rolników, ubiegania się rolników o kredyty, dopłaty strukturalne oraz w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych

Uwagi:

Podanie należy składać w pokoju nr 9.
Zaświadczenie należy odebrać osobiście, okazując dowód osobisty.Aktualizacja: 24.04.2019 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.