Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Archiwum NGO

Wyniki konkursów 2022

Wyniki konkursów 2022

Zestawienie przyznanej dotacji na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na organizacji i przeprowadzeniu staży zawodowych dla uczestników projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2020-2022" II etap Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Umowa nr RPSL.09.01.01 - 24-000H/18-00 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2022 r. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji

 

 

WSPIERANIE SENIORÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zestawienie przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie wspierania seniorów, osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" - na rok 2022, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (Dz. U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm.) w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację

 


WSPIERANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022'', finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji

 


ZDROWIE

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie ochrony zdrowia - program profilaktyki

 


TURYSTYKA

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie turystyki na 2022 r.

 


OCHRONA ŚRODOWISKA

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2022 r

 


KULTURA

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2022 rok

 


SPORT

Zestawienie klubów sportowych, których projekty zostały wybrane lub odrzucone w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Zawiercie w 2022 roku.

 


SENIORZY

Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych na 2022 rok

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.