Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

Wymeldowanie i zameldowanie drogą administracyjną

Wymeldowanie i zameldowanie drogą administracyjną

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:

Właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Osoba dokonująca zameldowania a nie posiadająca potwierdzenia pobytu w lokalu.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty (załączniki):

- podanie

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)

- wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego (dotyczy zameldowania)

Opłaty:

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc. W sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące z możliwością przedłużenia terminu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter,

pokój nr 7 - parter

Telefon, e-mail:

Tel. 32 6721661 wew. 115 lub 116, 32 6700498, 32 4941214

email: ewidencja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

- Brak

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Tryb odwołania:

Odwołanie od decyzji można złożyć do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje o zastosowaniu:

Wymeldowania decyzją administracyjną dokonuje się w przypadku gdy osoba dobrowolnie opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego, a nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Zameldowania decyzją administracyjną dokonuje się w przypadku gdy :

- osoba, która w danym lokalu zamieszkuje, a właściciel lub najemca lokalu odmawia
jej potwierdzenia faktu pobytu.

- nie jest uregulowany stan prawny budynku

Uwagi:

Podanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego – parter

Decyzja może być przesłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana w pokoju nr 7

Godziny urzędowania :

Poniedziałek 800 – 1600, Wtorek – Piątek 700 – 1500

Kasy

Kasa czynna:

Poniedziałek 800 –  1445 

Wtorek-Piątek 700 – 1345 

Aktualizacja 10.04.2019

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.