Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Organizacyjno - Prawny

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Organizacyjno - Prawny

Wydział Organizacyjno - Prawny - WOP

Sekretarz Miasta - Agata Jarza - Korpyś

tel: (32) 67 227 33

a.jarza@zawiercie.eu

organizacyjny@zawiercie.eu

pokój 108

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie całości spraw związanych z organizacją  pracy Prezydenta oraz Urzędu, a także koordynowanie współpracy z obsługą prawną tut. Urzędu, a w szczególności:

 

1.   Opracowywanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu, w tym również z zakresu prawa pracy.

2.   Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta oraz nadzór nad wykonywaniem zarządzeń.

3.   Prowadzenie dokumentów związanych ze stanem prawnym jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych (statuty, regulaminy, umowy).

4.   Koordynowanie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach.

5.   Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

6.   Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta.

7.   Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane przez radnych.

8.   Koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.

9.   Prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z jednostkami podległymi.

10. Prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.

11. Współpraca z instytucjami i organizacjami.

12. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz publikacja oświadczeń w BIP-ie.

13. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i  referendów.

14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

15. Prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników Urzędu.

16. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli).

17. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu.

18. Organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze    oraz na stanowiska dyrektorów        gminnych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem placówek oświatowych).

19. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.

20. Prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych.

21. Prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych.

22. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę Zawiercie,

23. Koordynowanie prowadzenia spraw sądowych w postępowaniach procesowych i nieprocesowych z udziałem Gminy Zawiercie.

24. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przekazywania i aktualizowania zebranych materiałów i dowodów niezbędnych dla usprawnienia i przyspieszenia prowadzonych spraw sądowych.

25. Kompletowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji spółek, w których Gmina Zawiercie jest większościowym lub jedynym udziałowcem.

26.Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna