Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Organizacyjny

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny - WO

Sekretarz Miasta - Magdalena Pasierb

tel: 32 67 227 33

organizacyjny@zawiercie.eu

pokój 108

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie  całości  spraw  związanych  z  organizacją  pracy Prezydenta Miasta oraz Urzędu, a w szczególności:

1.   Opracowywanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu, w tym również z zakresu prawa pracy.

2.   Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta oraz nadzór nad wykonywaniem zarządzeń.

3.   Prowadzenie dokumentów związanych ze stanem prawnym jednostek organizacyjnych oraz spółek gminnych (statuty, regulaminy, umowy).

4.   Koordynowanie spraw związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach.

5.   Prowadzenie rejestru spraw i wniosków.

6.   Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta.

7.   Prowadzenie spraw dotyczących publikowania aktów prawa miejscowego.

8.   Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej.

9.   Prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z jednostkami podległymi.

10. Prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.

11. Współpraca z instytucjami i organizacjami.

12. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych oraz publikacja oświadczeń w BIP-ie.

13. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i  referendów.

14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

15. Prowadzenie zbioru zakresów czynności pracowników Urzędu.

16. Prowadzenie spraw osobowych pracowników  Urzędu  oraz   kierowników  gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli).

17. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu.

18. Organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem placówek oświatowych).

19. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.

20. Prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych.

21. Realizowanie zdań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna