Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Obsługi Prawnej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Obsługi Prawnej

Wydział Obsługi Prawnej - WOP

Naczelnik: Marcin Gruszczyński

tel: 32 494 12 35; 32 494 12 36

prawny@zawiercie.eu

Do zadań Wydziału Obsługi Prawnej należy w szczególności:

1.   Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:

1)      opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym decyzji, postanowień, zarządzeń oraz uchwał,
w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta;

2)      opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę Zawiercie,

3)      sporządzanie opinii prawnych na pisemne wystąpienia Naczelników Wydziału
lub Kierowników Referatu oraz prowadzenie rejestru wydanych opinii prawnych,

4)      udzielanie porad i konsultacji prawnych, a także wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

5)      opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,

6)      prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych przez Gminę Zawiercie.

2.   Uczestniczenie z upoważnienia Prezydenta Miasta w negocjacjach, w tym w negocjacjach związanych z zawieraniem umów długoterminowych lub nienazwanych.

3.   Reprezentowanie Gminy Zawiercie z upoważnienia Prezydenta Miasta w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz przed organami egzekucyjnymi (zastępstwo prawne i procesowe).

4.   Współpraca z wydziałami merytorycznie zajmującymi się windykacją, w tym sporządzanie wniosków do sądu w celu wszczęcia postępowania sądowego i egzekucji sądowej z tytułu uzyskania należności cywilnoprawnych.

5.   Wykonywanie innych obowiązków związanych z obsługą prawną, wynikających m. in.
z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507
z późn. zm.) oraz poleceń Prezydenta Miasta.

6. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna